כנס הנדסה ימית כלי שיט ומבנים ימיים


• תהליך פיתוח כלי שיט

• ניסוי בריכה וים

• היבטי בטיחות בתחום כלי שיט

• אתגרים באחזקת כלי שיט
נושאי הכנס:

• מבנים ימיים

• רובוטיקה בים

• יציבות כלי שיט

• גרר, מדחוף ומערכות הנעה

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image