Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เลือกเมนู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 65 แล้ว ค้นหาตัวเองได้ที่นี่

กิจกรรมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา ผู้ประกอบการมืออาชีพ 2565 กิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ วันที่ 5 สิงหาคม 2565


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการทำแห้งผลตาลสุกต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ: สารแคโรทีนอยด์ สารต้านอนุมูลอิสระ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่

จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

"Major cineplex" มีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอ

ชวนดูหนังสุดคุ้ม! ด้วยบัตร M Pass

กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้สัมพันธ์

กิจกรรมของคณะ

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

1, 15, 17, 35, 77, 547

ท่าเรือสาทร

สะพานตากสิน

สถานที่ตั้งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ติดกับ ซอยเจริญกรุง 57)

ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนครั้งที่ 3

คลิกที่นี่

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด (SHARP) รับสมัครพนักงาน! ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธิตทำอาหาร

คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และออกแบบงานประดิษฐ์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และออกแบบงานประดิษฐ์ คลิกที่นี่

การรับสมัครหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และออกแบบงานประดิษฐ์ คลิกที่นี่

ข้อมูลแผนยุทศาสตร์ ปี 66-70 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

คุณธรรมความโปร่งใส คลิกที่นี่

เรื่องแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 25) คลิกที่นี่

เรื่องแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 24) คลิกที่นี่

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ คลิกที่นี่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ คลิกที่นี่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา) คลิกที่นี่

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ของบุคลากร ฯลฯ คลิกที่นี่

แผนการจัดการความรู้ (KM) 2563 คลิกที่นี่

แนวทางปฏิบัติการชำระเงินของนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าภาควิชาแฟชั่นและการออกแบบเครื่องแต่งกาย Click


ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 (6 พ.ย. 2562)

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารเเละโภชนาการ (6 พ.ย. 2562)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาเเฟชั่นเเละการออกเเบบเครื่องเเต่งกาย (6 พ.ย. 2562)

ปฏิทินกิจกรรมคณะ

จัดทำโดย สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ149 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120, โทรศัพท์ 0-2287-9600Contact website admin