Latest News

GCDC Open House 2022

(1-5 August 2022)

MA AES orientation

(4 August 2022)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนรู้ฐานทักษะในรูปแบบ OBEM ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติการทำ “Flow in Learning”

(22-23 July 22)

A meeting report on the academic collaboration between KMUTT and MFU in the past, academic cooperation in the future, and the exchange of knowledge on the career paths of supporting staff.

(21 July 2022)

SoLA seminar 2022

(19 July 2022)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SoLA Anywhere for Blended Learning Design: Update for 4.10”

(18 July 2022)

MOU between SoLA KMUTT and SWU

(11 July 2022)

MOU between SoLA KMUTT and PSU

(10 June 2022)

SALC attended a seminar titled "Industrial Professional Experience 2022"

(1 March 2022)


Workshop: The deeper side of board games: Adapting games to facilitate more than language skills

(19 February 2022)

Forum: CLIL basics and how board games enhance content-based course concepts

(14 February 2022)

MOU between SoLA and BUU

(17 January 2022)

Applied Linguistics 2021 International Conference: DRAL 4

(4 September 2021)

Workshop on “Missions and Roles of Global Competence Development Centre (GCDC)”

(3 April 2021)

Outstanding Innovative Teaching and Learning Practices Award for their research

(25-26 March 2021)

Special Talk “The president meeting young academic staff”

(4 March 2021)

Poster Competition: Breakthrough the environmental crisis with the power of GEN Z

(17 December 2020)

Quality Assessment: Desktop + Round Table Assessment for Master of Arts Program in English for Professional and International Communication (International Program)

(30 October 2020)

Post training for fresh graduates of School of Liberal Arts 2019

(7 November 2020)

20th Anniversary Celebration of the Founding of the School of Liberal Arts

(6 November 2020)

Human Research Ethics Training Workshop for International Graduate Students

(19 October 2020)

งานเกษียณ 63

SoLA Retirement Party 2020

(28 September 2020)

A Study Visit of MFU

(24 August 2020)

Video Competition: Professionalism @ Work Season 3

(24 August 2020)

KOSEN: Fostering Practical Innovator

(22 February 2020)

Urban Biodiversity and Urban Ecosystem Services

(3 February 2020)

Video Competition: Professionalism @ Work Season 2

(27January 2020)

SoLA New Year Party 2020

(13 January 2020)

National Conference Preparation for University Support Staff

(11-12 January 2020)

Congratulations to Asst. Prof. Dr. Sasitorn

(10 January 2020)

Happiness with SoLA

(25-27 December 2019)

A Study Visit of The delegation organized by Can Tho University, Vietnam

(6 December 2019)

"Experience, Development, and Direction of Research of Faculty of Engineering, KMUTT"

(20 November 2019)

Post training for fresh graduates of School of Liberal Arts 2018

(11 November 2019)

ทำบุญคณะฯ 62

Celebrating the faculty 2019

(8 November 2019)

“How to Add Publications into Scopus”

(8 November 2019)

บรรยายพิเศษ "English for Interpretation"

(2 November 2019)

โครงการ “KMUTT English Camp 2019”

(29 October 2019)

บรรยายพิเศษ “Language Processing and Second Language Acquisition”

(21 October 2019)

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Using Rasch for Test Item Analysis

(13 October 2019)

A Study Visit of The delegation organized by Dr. Gerard Krzic, Ohio University, United States.

(8 October 2019)

King Mongkut Memorial Day Ceremony.

(1 October 2019)

Visit SCB และ ปตท.

(24,30 September 2019)

งานเกษียณ 62

SoLA Retirement Party 2019

(27 September 2019)

From order to chaos and back: Language teaching in the 21st century

(25 September 2019)

Playing as a bridge to language learning

(23 September 19)

A Horizon of Opportunities: English Communication in a Workplace

(22 September 2019)

A Study Visit of The delegation organized by Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology

(5 September 2019)

พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R

(30-31 August 2019)

Agile Organisation

(26 August 2019)

A Study Visit of The delegation organized by National Taipei University of Technology, Taiwan

(20 August 2019)

ประกวดวิดีโอคลิป Video Competition: Professionalism @ Work (LNG103)

(19 August 2019)

MOU SoLA, KMUTT & SoLA, MFU

(6 August 2019)

Survival English

(26 July 2019)

ถวายเทียน 62

SoLA organised Buddhist Lent Candle Offering 2019

(11 July 2019)

SoLA Seminar 2019

(20-21 June 2019)

A Study Visit of The delegation organized by China Education Association for International Exchange at SoLA

(31 May 2019)

Workshop: Global English and the Globalization of Higher Education

(27-31May 2019)

A Study Visit of Prince of Songkla University at Self-Access Learning Centre (SALC), SoLA,KMUTT

(27-28 May 2019)

Study Visit of the Supporting Staffs: the Academic Services and the Planning and LT Divisions

(21-23 May 2019)

SALC Study Visit: Space Development and Learning Support System for a New Generation of Learners

(21-22 May 2019)

Site Visit for Increasing Performance of Supporting Personnel at PSU

(28-30 April 2019)

Muang Thai Amphawa Floating Market Minimarathon 5

(28 April 2019)

English and KMUTT Graduates in the Age of Thailand 4.0

(20 April 2019)

พิธีรดำหัวผู้อาวุโส วันสงกรานต์ Songkran Ceremony 2019

(4 April 2019)

KMUTT Street Basketball 8/2018

(1 April 2019)

Philosophy of Living in the 21st Century Project

(30-31 March 2019)

Plearn English Learning

(30 March 2019)

Student Preparation for Future Employment

(26 March 2019)

โครงการสอนเสริมพระเทพฯ the 18th Extra Class Project for English in collaboration with Royal Project Foundation

(19-22 March 2019)

จัดสอบTETET ให้แก่บุคลากรในตำแหน่งวิศวกรของบริษัทดานิลี่จำกัด จังหวัดระยอง

(2 March 2019)

ข่าวการเขียนโครงการ Project Proposal Writing

(25 February 2019)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว English Training Project 2019

(8-10 February 2019)

UTK’s Got Talent 2019

(6 February 2019)

Orientation for new graduate students in weekend MA in ESS programme 2019.

(26 January 2019)

Workshop on “Developing Your Teachers Association”

(21 – 23 January 2019)

Learning and Teaching the Melody of Spoken English

(14 January 2019)

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics (Ver Eng)

(13 January 2019)

Orientation for new graduate students in weekend MA in ELT programme 2019.

(12January 2019)

ปีใหม่คณะฯ 62 SoLA New Year Party 2019: School of Rock

(7January 2019)

Developing 21st Century Competencies through Interactive Tasks

(17-19 November 2018)

MOU GEN & PSU

(13 November 2018)

บุคลากรได้รับรางวัล Research Award

(13-14 November 2018)

Development of Instructional Potential of Foreign Personnel of SoLA

(4 November 2018)

พัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากร 61 English Development for Communication Project 2018

(21 November 2018)

ข่าวคิดงานอย่างเป็นระบบ ทำงานอย่างเชื่อมโยง พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย EdPEx

(19 November 2018)

ข่าวอัลไซเมอร์ Alzheimer

(12 November 2018)

Post training for fresh graduates of SoLA 2017

(10 November 2018)

ข่าวทำบุญคณะฯ 61

.Ceremony of SoLA 2018

(1 November 2018)

Criteria and Regulations on Academic Title Appointment

(29 October 2018)

KMUTT Street Basketball 7/2018

(22 October 2018)

Quality Concept workshop

(4 October 2018)

TALK KA THAN HA PROJECT

(1 October 2018)

SoLA Retirement Party 2018

(24 September 2018)

การฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9

(24 September 2018)

English test development

(20-21 September 2018)

“Unseen ทุ่งครุ ครั้งที่ 1

(17 September 2018)

โครงการ “English and airlines business: coping with changes and challenges”

(16 September 2018)

Special lectures และ workshop ให้กับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ESS

(11 September 2018)

Special Talk: Rebound effects from energy efficiency improvements for UK residential sector

(10 September 2018)

Workshop on How to do good research – examples from the UK

(3 September 2018)

โครงการศึกษาวิถีชีวิตไทยพี่น้องสัมพันธ์

(1-2 September 2018)

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันการทำ Video clip ภาษาอังกฤษ จากกิจกรรม English camp at Phetchaburi

(22 August 2018)

คณะศิลปศาสตร์นำเสนองานวิจัยในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561”

(9-13 August 2018)

กิจกรรมถวายเทียนประจำ2561

(20 July 2018)

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ“Exploring intercultural competence in higher education”

(12 July 2018)

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Researching Native and Non-native Speaker English Teachers”

(9-10 July 2018)

Special Talk: Publishing in Teachers’ Magazines

(2 July 2018)

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561

(4-6 June 2018)

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

(28 May- 1 June 2018)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์สู่การปฏิบัติ

(24 May 2018)

โครงการ Culture and Education Study Visit ครั้งที่ 5 ณ ประเทศญี่ปุ่น

(15-19 May 2018)

โครงการ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

(7 May 2018)

A workshop on Publishing in international journals

(7 May 2018)

โครงการ สูงวัยสดใส กายใจเป็นสุข

(5 May 2018)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บ่อเกลือ – บางมด ณ พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภาคการศึกษาที่2/2560

(4-5 May 2018)

นางสาวกนกรัตน์ นาคฤทัย ได้รับรางวัลเกียรติยศ ปขมท. ประจำปี 2560 ด้านบริหาร

(3 May 2018)

โครงการป้องกันภัยใกล้ตัว ภายใต้หัวข้อ “ โรคพิษสุนัขบ้า”

(30 April 2018)

โครงการปรัชญา ในหัวข้อ “ผู้นำการดำเนินชีวิต”

(28-29 April 2018)

พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

(9 April 2018)

นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันนำเสนอผลงาน Three Minute Thesis ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(23 March 2018)

โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่17

(20-23 March 2018)

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดสำหรับสัมภาษณ์งาน

(19 March 2018)

โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม(Cultural Tourism) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(17 March 2018)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาหลักสูตรวิชาทั่วไปในระดับรายวิชา”

(5 March 2018)

การอบรม Forum หัวข้อ “Roles of facilitators in language classrooms”

(26 February 2018)

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ

(19 February 2018)

การแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ UTK’s Got Talent 2018

(14 February 2018)

โครงการฝึกอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

(28-31 January 2018)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เครือบริษัทเบทาโกร

(10 January 2018)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป”

(10 January 2018)

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่คณะศิลปศาสตร์ ปี 2561

(8 January 2018)

Show and Share: 3A (Apologize Appreciation Acknowledege)

(15 November 2017)

โครงการสำรวจพื้นที่การให้บริการวิชาการ จังหวัดราชบุรี

(12-14 November 2017)

โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเองและพื้นที่การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นสากล

(27 November 2017)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บ่อเกลือ – บางมด ณ พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

(17-20 November 2017)

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(17 November 2017)

โครงการ Social Forum เรื่อง “ศาสตร์พระราชา สู่ประชาชนไทย”

(13 November 2017)

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของพนักงานสายวิชาการและความก้าวหน้าในสายงาน”

(9 November 2017)

โครงการ Social Forum เรื่อง “สุขอย่างพอดี วิถีพอเพียง”

(6 November 2017)

งานทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560

(2 November 2017)

โครงการ Halloween Party

(31 October 2017)

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด”

(31 October 2017)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.ราชบุรี

(28-29 October 2017)

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน

(20 October 2017)

โครงการ “ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการชมภาพยนตร์”

(17 October 2017)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บางมด – ราชบุรี ณ พื้นที่การศึกษา มจธ.บางมด

(7 October 2017)

การเสวนาเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คณะศิลปศาสตร์

(3 October 2017)

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดอบรมแนะนำการใช้Excel onile

(29 September 2017)

พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกัน โครงการ 2

(27 September 2017)

การอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

(26 September 2017)

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Special Workshop ในหัวข้อ “Learning Analytics for language and Teaching”

(19 September 2017)

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน “From Olin to KMUTT”

(18 September 2017)

โครงการทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ

(9-10 September 2017)

บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

(5 September 2017)

กิจกรรมโครงการ เปิดตา-เปิดสมอง-เปิดใจ ท่องไปในเพชรบุรี

(26-27 August 2017)

23 ส.ค.60 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

(23 August 2017)

บุคลากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

(22 August 2017)

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

(17 August 2017)