กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้อนรับสู่ ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมกลุ่มสาระฯ

ทีมโครงงานวิทยาศาสตร์ แชมพูจากเมล็ดลิ้นจี่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา ได้รับรางวัล Special Prize จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ จากผลงานทั่วประเทศ โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

22 ต.ค. 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

โครงงานการศึกษาระบบนิเวศใต้ต้นไคร้ ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ผู้พัฒนา

  1. นางสาวอินทิรา ปันสุวรรณ์

  2. นางสาวพรราชภัฏ ป๊อกบุญเรือง

  3. นางสาวจิราพร ใจยสุข

  4. นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ อาจารย์ที่ปรึกษา

7 ต.ค. 62 แม่ใจวิทยาคม รับพระราชทานโล่รางวัลผู้ชนะเลิศประกวดโครงงาน

1 ต.ค. 62 ต้อนรับครูและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

23 ก.ย. 62 ผอ. ให้กำลังใจนักเรียนจะเข้าร่วมแข่งขันโครงงานที่ประเทศจีน

19 ก.ย. 62 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์​ ต้อนรับ​​คณะ​อาจารย์​ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​

เข้าร่วม "ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ" โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019)

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 "วิทยาศาสตร์กับอวกาศ"

ภาพถ่ายหลุมดำ ครั้งแรกของโลก

ขอบคุณภาพและข่าวจาก PPTV

คลื่นความโน้มถ่วงระลอกล่าสุดชี้ หลุมดำอาจดูดกลืนดาวนิวตรอน

ขอบคุณภาพและข่าวจาก BBC