Liikkeet soimaan!

Lauttasaaren musiikkiopisto sai kesällä 2019 Opetushallituksen hankerahoituksen, jonka tavoitteena oli monipuolistaa musiikkiopiston oppimisympäristöä nykyaikaisen teknologian keinoin hyödyntämällä kehollisia soittimia ja muita laitteita. Koronaepidemian takia hanke toteutui vain osittain. Teknisenä alustana toimi lattiapiano. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ei ollut mahdollista toteuttaa.

Heinäkuussa 2019 saapui lattiapiano

Toimiihan se!

Ja sitten soitettiin!
duuripenta1.mp4

IVI-II-V-I ja duuripentatonia

Tässä yksi esimerkki harjoituksesta, jossa toinen oppilas soittaa bassoja ja toinen improvisoi melodiaa. Jaloilla soittaminen on yllättävän hankalaa ja helpoimmin tasapaino säilyy keinuliikkeessa (kuten alla olevassa bassolinjassa).

Myös mupeopetus sai uusia mahdollisuuksia

Lattiapiano toimii MIDI-ohjaimena. Koodasimme joukon mupepelejä, joilla oppilaat voivat kisailla eri alueilla. Kisoja on kahta tyyppi: 1) Kukin tekee vuorollaan ja kisaillaan parhaasta suoritusajasta (tässäkin voi toimia joukkueina) 2) Maksimissaan 4 oppilasta (jokaisella oma oktaavi) kisaa yhtäaikaisesti, jolloin nopein oikein vastannut saa pisteen.