Eldonitaj numeroj

Atentu

Ne ĉiam Sociala Grupo Lexus dissendos senpage la PDF-version de Heroldo. Nun ni tion faras kun la celo popularigi la novstilan Heroldo. Se Heroldo de Esperanto plaĉas al vi, helpu nin ĝin eldoni regule, sen malfruo: abonu Heroldon tuj!


HdE nro 1: 2017 (2268-a numero) - 63-a jarkolekto.pdf
HdE nro 2: 2017 (2269-a numero) - 63-a jarkolekto.pdf
HdE-nro1270-63-a-jarkolekto.pdf