Daan Hamaker

Trainen van presenters & Time management

Leone Hamaker

Zwemlesspecialist & Zwemstuurkaarten

leone@leonehamaker.nl / 06 343 20 315 daanhamaker@hotmail.com / 06 105 96 876

Zwemlessen perfect in beeld met de Zwem Scan

Heb je al geïnvesteerd in je team en wil je de laatste stap maken?

Laat externe professionals naar jouw zwemlessen laten kijken om ze nog beter te maken!

De wachtlijsten zijn opgelopen en je wilt een efficiëntere doorstroom. Wij kijken met een Zwem Scan waar jij met je team nog stappen kunt maken. Na de Zwem Scan delen wij onze ideeën voor verbetering van de zwemlessen . Dit ontwikkeltraject voor je team kunnen Daan en Leone Hamaker vanzelfsprekend verzorgen. We behouden wat goed is en geven de richting aan waar winst te behalen is. Tientallen zwembaden zijn jullie voor gegaan.

We maken iedere trainingsdag op maat

Waar heeft jouw bedrijf behoefte aan? Wat wil je verbeteren in jouw bedrijf? Bespreek het met ons en wij maken maatwerk.

Teamtrainingen en coaching teamleiders

 • Workshops om groepen beter te laten samenwerken.

 • Coachingstrajecten gericht op blijvende ontwikkeling.

 • Een teamleider die het team beter laat presteren.

 • Meer rendement door een optimale samenwerking.

 • Faciliteren van teams i.p.v. opleggen wat iemand moet doen.

Hoe leren kinderen motorische vaardigheden?

 • Hoe kun je motorisch leren op fijne wijze versnellen voor het kind?

 • Impliciet leren door variatie en externe focus.

 • Welke oefenstof hoort hier bij?

 • De eerstvolgende les kun je er direct mee aan de slag.

 • Kan met theorie en praktijkdeel.

Optimale zwemles voor kinderen met ADHD & Autisme

 • Wat is ADHD en wat is Autisme?

 • Wat is het verschil en wat betekent dit voor de zwemles?

 • Hoe pak je dat aan?

 • Hoe doe je recht aan ieder kind?

 • Hoe gebruik je hierbij zwemstuurkaarten?

Een speciaal voor jouw accommodatie gemaakte trainingsdag kost €1.250,00 (ex. BTW & ex. reiskosten).

Instructie via picto's. De docent als coach, veel arbeid in de les en makkelijk differentiëren op individueel niveau.

Een fijner pedagogisch klimaat voor kinderen om te leren zwemmen.

Zwemstuurkaarten zijn fijner voor kind, lesgever en ouder! Wat belet jou om ook te starten?

Gebruik de zwemstuurkaarten voor instructie en feedback. www.zwemstuurkaarten.nl

Wil je vooruit met de kwaliteit?

Laat je kwaliteit in beeld brengen met een Zwem Scan.

Uitgevoerd in o.a. Groenhovenbad Gouda, Boetzelaer in Monster, Ravijn in Nijverdal, Calluna in Ermelo, Sypel in Harderwijk, Twentebad in Hengelo, Koggenbad in De Goorn, Waterhoorn in Hoorn, Hoornse Vaart en de Hout in Alkmaar, Zwemschool de Startsprong in Houten, zwembaden de Slag en de Zaangolf in Zaanstad, Afrikaanderplein in Rotterdam, de Kuil in Bodegraven, Bosbad Putten, Sprenkelaar in Apeldoorn.