La Salle Zarautz ARGAZKIAK

IRUDIEN erabilerarako ZUEK emandako baimenak aldatu nahi bazenituzte IDAZKARITZAn galdeketa berria osatu beharko duzue.

En caso de querer cambiar vuestros permisos para el uso de las imágenes deberéis rellenar de nuevo el formulario en SECRETARÍA.

Gogoratu:

  • Irudien erabilerak arduratsua eta egokia izan beharko du, eta familiartean, lagunartean nahiz eremu pertsonalera mugatuko dira.
  • Ingurune irekietan (adibidez interneten) irudiak zabaltzeko, aldez aurretik, argazki edo bideotan agertzen direnen oniritzia izatea aholkatzen da, baita beraien guraso edo legezko tutoreena 14 urtetik beherakoak badira.
  • Irudiak eremu pribatutik haratago zabaltzen badira, eta hori egiteko protagonisten baimenik ez badago, irudiak ingurune irekietan zabalduko balira eta honek gatazkaren bat sorraraziko balu, ardura irudiak hartu dituen pertsonarena izango da.
  • Kasu guztietan, GERORA INTERNETen ARGITARATU DAITEZKEEN IRUDIEN ERABILERA, IKASTETXEA EZ DA ERANTZULE EGINGO.

Nahiz eta honek guztiak irudietara iristea zailtzen duen, eta hainbatetan lan pixka bat suposatzen, irudien pribatutasuna bermatze aldera hartutako neurriak izanik, sor ditzakeen eragozpenak ulergarriak izango direlakoan gaude.


Recordad:

  • El uso de las imágenes deberá ser responsable, adecuado y exclusivo para un ámbito personal, familiar y de amistad.
  • Para la publicación de las fotografías, en entornos abiertos (como por ejemplo, Internet) se recomienda contar, de manera previa, con el consentimiento de todos aquellos que aparecen en las imágenes, de sus padres o tutores, si son menores de 14 años.
  • Si las imágenes se difunden fuera del ámbito privado, y no se dispone del consentimiento necesario otorgado por los afectados, serán quienes realicen las fotografías los que asuman la responsabilidad oportuna, frente a los conflictos con terceros, en caso de que las imágenes se divulguen en entornos abiertos.
  • En todo caso, EL CENTRO NO SE HARÁ RESPONSABLE DEL USO DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE, A POSTERIORI, PUEDAN SER PUBLICADAS EN INTERNET.

Si bien es cierto que complica relativamente el acceso a dichas imágenes y puede resultar algo más trabajoso, consideramos que mejora sustancialmente el tema de la privacidad de las mismas y que, por tanto, las posibles molestias ocasionadas sean comprensibles.

Para cualquier duda o dificultad, no dudéis en escribir a: komunikazioa@lasallezarautz.eus