ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับนิสิต และองค์กรกิจกรรมนิสิต

 กองบริหารกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทร  034-351882

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 096-6096932