Talsyntes i Chrome

Oribi Speak är ett effektivt verktyg som stödjer läs- och skrivprocessen. Oribi Speak innehåller även bokstavsljudningsfunktion för Google Docs.

För att använda Oribi Speak måste man vara i webbläsaren Google Chrome.

Specialpedagogiska användningstips:

Talsyntesen är ett utmärkt komplement till rättstavningsprogrammen. Genom att då och då stanna upp och lyssna på det man skrivit upptäcks många felskrivningar. “Lever pastejen” skulle det ju inte stå när man pratar om pålägget på smörgåsen och det är lättare att höra än att se själv. Genom att lyssna och eliminera en del felskrivningar går det snabbare att ta sig igenom rättstavningsprogrammet, vilket annars kan upplevas som mycket tidskrävande.