งานแผนงานโรงเรียนกันทรารมณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4

การขออนุเคราะห์ศึกษาดูงานของโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม


การขอขอบคุณของโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมในการมาศึกษาดูงาน


ติดตามบัญชีรายงานตัดปีงบประมาณ 2564

สามารถตรวจสอบจาก QR code หรือ ลิงค์ http://gg.gg/checkBudget

ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

สามารถตรวจสอบจาก QR code หรือ ลิงค์ http://gg.gg/naevc

ปฏิทินงานแผนงานปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการมาศึกษาดูงานของโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/odnpk

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนเชิงปฎิบัติการ โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/odnpk