​KORPYTA & BECKER Sp. z o. o.


ul. Włókiennicza 40

04-974 Warszawa


Telefon: +48 501 219 734


NIP: 701-03-74-993

REGON: 146605684


--------------------------------

KORPYTA & BECKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456641, kapitał zakładowy wynosi: 10.000,00 zł, opłacony w całości.