Koolipapa kiiktoolis

Hea lugeja,

siit veebilehelt leiad Kolga kooli direktori (1986-1992 ja 2003-2004) Enn Siimu mälestused.Mälestustele palume viidata:

Siim, E. (2019). Koolipapa kiiktoolis. https://sites.google.com/kolga.edu.ee/koolipapakiiktoolis/


Veebilehel on fotod Kolga Kooli fotokogust ning Enn Siimu erakogust.