Actuele Informatie betreffende Lockdown - Corona voor Ondernemers

KA [2.12] Website [01DD] - [Algemeen] - [Oproep WHO; geen lockdown en het waarom] - [17-10-2020] Lockdown-archive.org

Onderwerpen

SUPER goed nieuws

De mortality rate van een stevige griep is 0,16% en die van Corona 0,23%. Corona is niet of nauwelijks dodelijker dan een normale griep (met griepvaccinatie). Procentueel gezien maar ook in absolute aantallen zijn ze gelijkwaardig.

Dit in tegenstelling toen in maart de lockdown afgeroepen werd en RIVM een 25x hoger sterftecijfer presenteerde van 5%.

Laatste WHO artikel 14 Oktober 2020 - John P A Ioannidis

Zijn conclusie over de dodelijkheid van het virus is als volgt: de IFR (infection fatality rate) van Covid-19 is 0,23% voor alle leeftijden, en de veel meer zeggende IFR voor onder de 70 is 0,05%. Geen enkele reden dus om nog paniek te zaaien

Basis politieke beslissingen

  • in maart op basis van RIVM informatie “5% doden-rate” en “14% ernstig ziek”.

  • in juni op basis van RIVM informatie “0,34% IC en doden” en “1,5% ziekenhuis”.

  • Terminologie is aangepast door RIVM.

  • Vanaf midden juli tot heden gebruikt de politiek de stijgende aantallen “positieve testen” als basis voor hun politiek beleid. Twee maanden lang zijn er veel positieve testen geweest en er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de minimaal aantal ziekenhuisopnamen en doden met of ten gevolge van Corona in zowel Nederland als België en Zweden (zie Grafiek).

  • Jaap van Dissel (RIVM) zegt in 2e kamer over PCR test: “Bovendien toont een positieve test aan dat je een stukje genetische informatie in je lichaam hebt, maar je kunt daar niet uit afleiden dat je een levend virus bij je draagt waar je ziek van zou kunnen worden.”

  • De huidige death rate ligt op 0,23%. Dat is vrijwel op hetzelfde niveau als de griep met 0,16%.

Huidige straatbeeld Zweden

Lage impact Horeca op besmettingen volgens het RIVM

Goed nieuws is dat RIVM op 6 oktober een rapport naar buiten heeft gebracht waaruit blijkt dat Horeca verantwoordelijk is voor 2,9% van de besmettingen.

De hoge aantallen besmettingen (positieve testen) in de laatste 3 maanden hebben ervoor gezorgd dat er gemiddeld 2,6 mensen aan/met Corona stierven per dag terwijl er iedere dag 416 mensen doodgaan aan hartfalen, kanker etc.

Vliegtuigen met de volgens WHO, RIVM en fabrikant, niet werkende maskers en ventilatie hebben 0,1% besmettingen veroorzaakt volgens het RIVM. School en kinderopvang krijgt 4,9% toegewezen.

Wat is de zin van het geheel of gedeeltelijk sluiten van Horeca terwijl ze nauwelijks impact hebben op aantal besmettingen?
Wij kunnen u deze vraag niet beantwoorden.


De PCR testen zijn in najaar veranderd, ze zijn veel sneller positief

RIVM (Coen Berends) vermeldt dat de norm voor de gevoeligheid van de test naar boven is bijgesteld (van 35 naar 45 Cycli). Dr. Peter Borger, expert op het gebied van PCR legt uit dat de test bij verhoging van 35 naar 40 cycli al 32x meer gevoeliger is. Naar 45 cycli is dat 1000x gevoeliger. Je hebt dus veel meer positieve uitslagen en die zijn niet meer te vergelijken met de uitslagen in april. Dr. Borgers noemt dit “ernstige misleiding”. Lockdown (horeca) is gebaseerd op deze PCR testen.

Zie link: Falend PCR testbeleid: brandhaard zelf gecreëerd!

PCR testen uitslagen per leeftijdsgroep

KA [2.12] A4-07 grafiek [Uitgevoerde PCR testen en positieve uitslagen VS aantal Corona doden leeftijds groep] - [14-10-2020]

Analyse / TOELICHTING:

PCR testen in verhouding met

  • Ziekenhuisopname

  • Corona doden

  • Kosten

  • Alternatieve oplossingen


Nederlands ziekenhuis onderzoek toont aan dat Malaria middel HCQ IC-gebruik halveert

Naast dit Nederlands onderzoek zijn er ook nog 50 andere onderzoeken die aantonen dat onze huisarts Ehlens gelijk had en onze (niet-medische) minister Hugo, die dr. Ehlens een kwakzalver noemde, had ongelijk.

Hoe Hugo weet dat alleen de vaccinatie werkt kunnen we niet zeggen. We weten wel dat de griep in 2017/18 met vaccinatie meer doden had dan Corona zonder vaccinatie.

Kan het op tijd inzetten van het medicijn HCQ opnames IC-opnamen voorkomen?

Onze minister van gezondheid vond de arts die HCQ succesvol inzette een kwakzalver. Het gebruik HCQ werd in Nederland tegengewerkt. Nu blijkt dat het wettelijk niet verboden is om HCQ te gebruiken.

De belangrijkste reden van het kabinet voor de lockdown is de overbelasting van de IC afdelingen. Het succesvolle medicijn HCQ zorgt ervoor dat meer mensen Corona overleven maar ook dat in feite de IC-capaciteit verdubbeld wordt doordat HCQ ervoor zorgt dat 54% van de patienten dan geen IC-bed meer bezetten, terwijl deze patiënten zonder HCQ wel een IC-bed zouden bezetten.

Waarom minister Hugo HCQ en dr. Ehlens geblokkeerd hebben is voor ons onbekend.

Naast de succesvolle Nederlandse toepassing hebben ook vele landen en artsen wereldwijd HCQ met succes gebruikt.

Studies HCQ

Wereldwijd hebben wetenschappers het aantal doden per miljoen vergeleken bij landen die consequent HCQ vroeg hebben ingezet en landen die geen HCQ hebben ingezet. Landen die HCQ vroeg hebben ingezet hebben 73,1% minder doden per miljoen inwoners dan landen die niet met HCQ hebben gewerkt.

In België hebben onderzoekers in samenwerking met Sciensano (Belgische RIVM) ook met een lager sterftecijfer bij gebruik HCQ (zonder toevoeging zink).

Ziekenhuis studie [België] HCQ - 8075 patiënten

Duizenden artsen hebben het samen met azithromycine en zink geïmplementeerd als de "standaardzorg".

Daarnaast zijn er vele studies gedaan. Met name vroeg inzetten levert goede resultaten op, wat beperkt gebruik IC te goede zou komen. Bij laat inzetten van het ziekteproces van HCQ zijn de resultaten wisselend. https://c19study.com

6 Augustus 2020: Het American Journal of Medicine heeft zojuist in de pre-press een studie geaccepteerd die bevestigt dat een vroege behandeling met Hydroxychloroquine en azithromycine bijdraagt aan een aanzienlijke vermindering van het wijdverbreide gebruik van ziekenhuismiddelen, de morbiditeit en de sterftecijfers van virussen.

Vergelijk Nederland - Belgie maskerplicht

Nederland en België hebben beide compleet anders gereageerd op Sars-cov2. België had een zeer strikte lockdown. Terwijl Nederland veel losser was met de zogenaamde “intelligente lockdown”.

Op 15 maart sloot België alle grensovergangen met Nederland, iets wat ik dacht dat nooit zou gebeuren. Enkel personen die moesten werken over de grens mochten erover. Dit levert een unieke situatie op. Provincie Limburg werd in “tweeën gespleten”. Het was dus niet mogelijk om zo maar de grens over te steken. Aangezien de grensmaas een groot gedeelte van de grens vormt zal er weinig illegaal overgestoken zijn. Op 15 juni ging de grens met Nederland weer open.

In België werd op 11/07/2020 mondmaskerplicht ingevoerd in winkels, snel volgde alles. De maskerwaanzin in België is compleet losgebarsten. Buiten de basisscholen staan bijvoorbeeld nagenoeg alle ouders te wachten met mondmasker op. Het komt hierop neer: Bij betreden van gebouw moet masker op maar mag af als men zit, terwijl scholieren vanaf 12 jaar tijdens de lessen (zittend) een mondmasker moeten dragen. In Nederland is enkel in OV een maskerplicht van kracht, ook hebben sommige middelbare scholen maskerplicht ingevoerd(om het gedrag te sturen), verder zijn mondmaskers schaars in het Nederlandse Straatbeeld (Helaas nu meer en meer zichtbaar). Huisartsen, fysiotherapeuten etc. dragen tijdens consult geen mondmasker. Mijn grootvader woont in een assistentie woning Geleen, hij krijgt twee keer per dag verzorging tot op heden gebeurd dit zonder mondmasker. Zo zijn er nog tal van voorbeelden om de verschillen aan te duiden.

De cijfers en grafieken in dit verslag laten zien dat België en Nederland twee uitersten zijn, zowel op het gebied van lockdown en mondmaskergedrag (voor 1/10/2020).

Belgie paste een strenge lockdown toe en sloot haar grenzen met Nederland en gooide alles behalve supermarkten, apotheken en banken dicht. Nederland had een van de minst strenge lockdowns binnen Europa.

KA [4.10] Vergelijking BE NL nieuw okt 2020.pdf

Mondmasker, kooldioxide en wettelijke normen

Kohlendioxid-Test mit IngKohlendioxid-Test mit Ing. Dr. Helmut Traindl - Mund-Nasenschutz ungesund!.mp4

Kooldioxide gehalte achter masker is 15x hoger dan de wettelijke norm gebaseerd op gezondheidsredenen. Uw zaak zou gesloten worden als u deze hoeveelheid van 30.000 PPM kooldioxide in uw gebouw zou hebben, deze hoeveelheid wordt wel achter het masker van uw medewerkers en uw kinderen gemeten.

RIVM verwijst naar IFA (Instituts für Arbeitsschutz der DGUV) voor de grenswaarden kooldioxide. IFA geeft aan dat meer dan 0,2% (2000 ppm) onacceptabel is en dat er absoluut (ventilatie of bouwkundige) maatregelen genomen moeten worden. Ingeademde lucht achter het masker heeft binnen 1 minuut ca. 3% (30.000 ppm) kooldioxide.

Eigen praktijk mondkapjes test; binnen 10 seconden gaat alarm af voor Kooldioxide beveiliging werknemer

Een mondmasker zorgt dus ervoor dat de ingeademde lucht ca.

15 keer de wettelijke norm % Kooldioxide overschrijdt. Dit is een grove indicatie.

Werkgevers hebben de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat de ingeademde lucht voldoet aan de gestelde wettelijke normen. Lockdown-archive weet niet of ouders en/of leraren u juridisch aansprakelijk kunnen stellen. Indien u erover nadenkt om de mondkapjes verplicht te stellen is volgende informatie belangrijk. WHO zegt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de mondkapjes verspreiding Coronavirus beperken of stoppen.

Zie stellingname WHO.

RIVM schrijft dat de literatuur* niet eenduidig is over het effect van het dragen van niet-medische mondkapjes in openbare ruimten.

Bedrijven zijn wel verantwoordelijk voor het creëren van een situatie waar de wettelijke procentuele normen kooldioxide van de ingeademde lucht met ca. 15x overschreden worden. Deze wettelijke normen zijn gebaseerd op gezondheidsrisico’s.

Op de website RIVM onderwerp “Binnenmilieu in scholen en kindercentra” staat dat bij te weinig ventilatie in klaslokalen klachten als geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn en meer dan normale vermoeidheid kunnen voorkomen.

Verandert het zuurstofgehalte in het bloed bij het dragen van een mondmasker?

In eerste instantie gaat het lichaam harder werken om toch voldoende zuurstof in

het bloed te krijgen. Dus hogere hartslag (praktijktest na 500 meter wandelen 20% hogere

hartslag). Medische specialisten kunnen u hierover beter informeren.

Meer info:
MASK WHISTLEBLOWERS TELL ALL

MASK WHISTLEBLOWERS TELL ALL.mp4

ZDF 18-11-2020 (NOS Duitsland) corona analyse voor Duitsland

ZDF corona overzicht 17-11-2020.mp4

ARD (NOS Duitsland) analyse voor Duitsland en Lockdown-archive analyse voor Nederland

Ja, wir haben übertrieben Leitmedium ARD rudert zurück #5 Corona ist überwunden.mp4

Wat is de relatie tussen besmettingen, ziekenhuisopnamen en Corona doden. Hoe verhoudt zich aantal doden Corona met andere ziektes en nog veel meer.

Zweden is zo'n beetje het enige land waar je nu zonder restricties naar toe kunt reizen. Geen angstige bevolking, Horeca gewoon open, geen noodverordening; alles gaat normaal door. Waarom kan dit niet in Nederland.

Is er met met man en macht gewerkt aan ophogen van de IC bedden want een overbelasting van de IC is de reden voor de lockdown volgens het kabinet. Het kabinet heeft geen plan gepresenteerd om te focussen op het oplossen van de IC capaciteit. Negen maanden na uitbraak Corona is de Lockdown en vaccinatie nog steeds de enige oplossing voor het kabinet.

Cijfers van Zweden (geen lockdown), België (zware) en Nederland (milde) lockdown.

Wist u dat de gemiddelde leeftijd 81 jaar was in deze 3 landen. Dat meer dan de helft van de Corona doden tussen de 82 en 100 jaar oud zijn. Hiervan had 93% 1 of meerdere aandoeningen. We hebben dan nu ook een ondersterfte.

Wist u dat 24x ???meer jongeren (0-24 jaar) overleden door het verkeer dan door de Corona in de periode maart t/m heden. Dat in diezelfde periode 12X?????? meer werkenden (24-65 jaar) gestorven zijn aan kanker dan aan corona.

4 Video's

Toelichtings-video / grafieken mbt cijfers RIVM en CBS

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Wij hebben voor jou belangrijke Corona bronnen op deze website bij elkaar gezet.
Wil je weten welke effecten Corona heeft op de jongeren onder 65 jaar en de ouderen boven 65 jaar?
Kijk naar onderstaande filmpjes die gemaakt zijn met behulp van de RIVM cijfers

30 seconden video
Aantal doden onder en boven de 65 jaar van Nederland, België en Zweden.
Klik op de afbeelding om de video te starten.
de cijfers zijn gehaald van:

RIVM [Nederland] | Sciensano [Belgie]
Folkhalsomyndigheten | [Zweden]

30 seconden video
Aantal doden 1 maart t/m 15 juni 2020 onder en boven de 65 jaar in verhouding gezond en reeds ziek in Nederland.
Klik op de afbeelding om de video te starten.
de cijfers zijn gehaald van:

RIVM [Nederland]

30 seconden video
Aantal doden per maand (periode 1 maart t/m 15 juni 2020) onder en boven de 65 jaar in verhouding gestorven aan Corona, Kanker en totaal aantal gestorvenen in Nederland.

Klik op de afbeelding om de video te starten.
de cijfers zijn gehaald van:
RIVM
[Nederland] Volksgezondheidenzorg.info

30 seconden video
Doden jongeren 0-24 jaar (periode 1 maart t/m 15 juni 2020) onder in verhouding gestorven aan Corona, verkeer Kanker en totaal aantal gestorvenen in Nederland, België en Zweden.

Klik op de afbeelding om de video te starten.de cijfers zijn gehaald van: RIVM [Nederland] CBS

belangrijkste - website's