Onze school

De Klinker is een gecertificeerde Daltonschool. Dat betekent dat ons onderwijs uitgaat van de oorspronkelijke 3 Daltonprincipes: zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid in gebondenheid. Deze principes vormen de basis van een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving. Uw kind krijgt de ruimte om zich naar eigen tempo en vermogen te ontwikkelen. Met boeiend onderwijs halen wij het beste in leerlingen naar boven en geven wij ze een optimale start in het vervolgonderwijs.

Een belangrijk kenmerk van ons onderwijs is het werken met taken. Dat bouwen we langzaam op vanaf de kleuters. De taken sluiten aan bij de mogelijkheden en leerstijlen van ieder kind. Door veel zelfstandig te werken, leert uw kind zijn/haar werk te plannen en hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Op die manier krijgt uw kind meer inzicht in zijn/haar eigen leerproces. Kinderen werken ook veel samen, ze leren elkaar te helpen en aan te vullen. Dit zijn vaardigheden die uw kind in het voortgezet onderwijs, en de rest van zijn leven, goed kan gebruiken.

De leerkracht heeft bij het taakwerk een begeleidende rol en heeft daardoor voldoende tijd en ruimte om individuele kinderen of groepen kinderen, die minder of juist meer aan kunnen, verder te helpen.

Onze maatschappij wordt steeds meer digitaal, daar spelen wij op in. Leerkrachten werken op de digitale schoolborden en touchscreens met moderne lesmethodes en uw kind gaat regelmatig aan de slag op één van de vele pc’s of laptops. Ook benutten we steeds vaker de toepassingsmogelijkheden van tablets en smartphones. Daarnaast maakt de school gebruik van de tablets van Snappet; veel oefenstof wordt met een eigen schooltablet gemaakt; de directe feedback zorgt voor hogere leerresultaten.

Behalve modern en uitdagend onderwijs vindt u binnen ons schoolgebouw voor-, tussen- en naschoolse opvang en voor onze peuters. Door de goede samenwerking tussen de opvanggroepen van onze peuters en de school stroomt uw kind makkelijk en goed voorbereid door naar de kleuters. Samen met Stichting KomKids Kinderopvang bieden wij u en uw kind zo een volledig pakket van onderwijs en opvang van 7.00 uur tot 19.00 uur.

Het allerbelangrijkste vinden wij dat uw kind voelt dat het ertoe doet, en wordt gewaardeerd, maar ook dat uw zoon of dochter waardering heeft voor anderen. De Klinker biedt alle kinderen, groot en klein en van alle achtergronden, een omgeving waar zij zich veilig en prettig voelen en waar zij zich op de beste manier kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een eigen rol in de maatschappij.

Heeft u na het bekijken van deze website nog vragen, aarzel niet en maak een afspraak. Wij zien u graag in onze school.

Met vriendelijke groet,

namens het team van de Daltonbasisschool De Klinker,

Hans Loendersloot,

directeur