De Klinker-Schiedam:

Daltonbasisonderwijs en -opvang in Schiedam-Noord

De Klinker in Schiedam-Noord is een kindcentrum voor Daltonbasisonderwijs en opvang waar kinderen met veel plezier naar toe gaan.

De Klinker biedt haar leerlingen o.a. gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs en schenkt extra aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het individuele kind en het samenwerken tussen kinderen. Aan de hand van taken leren kinderen hun werk te plannen en uit te voeren. Deze taken zijn afgestemd op de mogelijkheden en leerstijlen van de kinderen. Zo krijgen zij eigen verantwoordelijkheid voor hun werk, en daar zijn ze trots op! Deze verworven vaardigheden geven alle kinderen van De Klinker van de basisschool een belangrijke voorsprong in het voortgezet onderwijs. De leerlingen van De Klinker maken effectief gebruik van veel digitale hulpmiddelen. In de groepen 4 t/m 8 werken alle kinderen met een eigen Snappettablet aan de meeste kernvakken. O.a door directe feedback zijn de leerprestaties een stuk hoger.

Het ruime schoolgebouw biedt plaats aan 14 groepen leerlingen, samenwerkingsruimten, meerdere lokalen voor peutergroepen/buitenschoolse opvang en een zeer uitgebreide jeugdbibliotheek.

Zie ook onze flyer

AANMELDEN VOOR SCHOOL, PEUTEROPVANG EN BSO

Maak HIER een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding. Dit is ook 's avonds mogelijk! Heeft u al een keuze voor onze school gemaakt? U kunt dan het ONLINE FORMULIER invullen.

Klik HIER voor inschrijven voor de peuteropvang De Klinker (2,5-4 jaar) en /of voor inschrijven Buitenschoolse Opvang KlinkerKids (4-13 jaar)

Schoolgids

Opvang & onderwijs

De Klinker biedt in samenwerking met opvangorganisatie KomKids een totaalaanbod op het gebied van educatie en opvang. Met KomKids werken we zo onder één dak aan alle ontwikkelingsterreinen voor kinderen. Uiteraard zijn onze Daltonaspecten overal in verweven.

Samenwerking Auris

De Klinker werkt intensief samen met de Koninklijke Aurisgroep (Hildernisseschool) om kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS, cluster 2) optimaal te kunnen begeleiden, zodat deze leerlingen op De Klinker kunnen blijven. Ook andere kinderen van de school profiteren van deze unieke samenwerking!

Engelse les in alle groepen

Vanaf de kleutergroepen zijn alle leerlingen wekelijks bezig met Engelse woordjes, liedjes en spelletjes. Op deze manier werken we op De Klinker al vanaf jonge leeftijd aan een goede beheersing van de Engelse taal.

Jeugd-cultuurtfonds & Jeugdsportfonds

Geen geld voor een sport-, muziek- of een andere culturele vereniging voor u kind(eren)? Neem contact op met de directie. De Klinker is intermediair van bovengenoemde jeugdfondsen. De directie kan er voor zorgen dat u financieel geholpen kunt worden voor het betalen van het lidmaatschap/contributie, materialen en kleding.

Ouderportaal & Parro

Via het ParnasSys ouderportaal heeft u gemakkelijk inzicht in de gegevens van uw kind. De Klinker gebruikt Parro als communicatiemiddel met alle ouder(s)/verzorger(s). Klik HIER voor de werkwijze.

Opleidingsschool

De Klinker is een van 22 basisscholen in de regio waar - in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam - PABO studenten van leerjaar 1 tot met 4 een uitstekende leer- en werkplek kunnen vinden! LIO-studenten kunnen altijd solliciteren.

Klasbord

Voor de berichten van de groep van uw zoon/dochter gebruiken de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang de app klasbord.

ECO-School

De Klinker is een ECO-school; aandacht voor duurzaamheid in hoofd, hart en handen!

Gratis EU- Schoolfruit

Met EU-Schoolfruit ontvangen De Klinker 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas!

Facebook en Twitter

Onze opvang

Evenementen De Klinker

​​DIRECT CONTACT

School:​ 010-47095​01

Tussenschoolse opvang (TSO): 06-49752630

Voor- en naschoolse opvang (BSO Klinkerkids) en Peuteropvang De Klinker: 06-4​8277489

CADEAU VOOR NIEUWE OUDER(S)/VERZORGER(S)

Wat een mooi en belangrijk moment: de eerste schooldag van uw kind! Voor uw kind, maar ook voor uzelf.

In dit tipboek voor ouders maken wij u wegwijs op de basisschool. Kom erachter wat uw kind de komende acht jaar zal meemaken. Jaren die ook op uw eigen leven veel invloed zullen hebben. Veel vragen zullen in dit boekje worden beantwoord, maar u zult misschien ook nog vragen houden. Stelt u ons die gerust!

Wij wensen uw kind en u (opnieuw) een fantastische basisschooltijd toe. En natuurlijk veel leesplezier.

Openbare Daltonbasisschool De Klinker, Bernardus IJzerdraatsingel 1, 3123CC Schiedam-Woudhoek.

Tel: 010-4709501, e-mail: directie@klinkerschiedam.nl of directie.deklinker@primoschiedam.nl