De Klinker-Schiedam: Daltonbasisonderwijs en -opvang in Schiedam-Noord

HoofdentreeSchoolplein voorAanzicht vanaf de Bernardus IJzerdraatsingelHoofentreeSportvelden bij de schoolRoute naar de voorzijde schoolHoofdentreeSchoolplein met interactief voetbalveldHoofdentree

De Klinker in Schiedam-Noord is een kindcentrum voor Daltonbasisonderwijs en opvang waar kinderen met veel plezier naar toe gaan.

De Klinker biedt haar leerlingen o.a. gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs en schenkt extra aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het individuele kind en het samenwerken tussen kinderen. Aan de hand van taken leren kinderen hun werk te plannen en uit te voeren. Deze taken zijn afgestemd op de mogelijkheden en leerstijlen van de kinderen. Zo krijgen zij eigen verantwoordelijkheid voor hun werk, en daar zijn ze trots op! Deze verworven vaardigheden geven alle kinderen van De Klinker van de basisschool een belangrijke voorsprong in het voortgezet onderwijs.

Het ruime schoolgebouw biedt plaats aan 16 groepen leerlingen, samenwerkingsruimten, meerdere lokalen voor peutergroepen/buitenschoolse opvang en een zeer uitgebreide (wijk-)jeugdbibliotheek.

Belangstelling?

Maak HIER een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding. Een rondleiding en een vrijblijvend gesprek is ook 's avonds mogelijk!

AANMELDEN VOOR SCHOOL, PEUTEROPVANG/HALVE DAG OPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

Heeft u al een keuze voor onze school gemaakt? U kunt dan het ONLINE FORMULIER invullen.

Klik HIER voor inschrijven voor de Peuteropvang/Halve Dag Opvang (2,5-4 jaar) en/of voor inschrijven Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar).

Onze sterke punten:

De Klinker werkt intensief samen met de Koninklijke Aurisgroep (Hildernisseschool) om kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS, cluster 2) optimaal te kunnen begeleiden, zodat deze leerlingen op De Klinker kunnen blijven. Ook andere kinderen van de school profiteren van deze unieke samenwerking!

De Klinker biedt in samenwerking met opvangorganisatie KomKids een totaalaanbod op het gebied van educatie en opvang. Met KomKids werken we zo onder één dak aan alle ontwikkelingsterreinen voor kinderen. Uiteraard zijn onze Daltonaspecten overal in verweven.

De leerlingen van De Klinker maken effectief gebruik van veel digitale hulpmiddelen. In de groepen 4 t/m 8 werken alle kinderen met een eigen Snappettablet aan de meeste kernvakken. O.a door directe feedback zijn de leerprestaties een stuk hoger.

Vanaf de kleutergroepen zijn alle leerlingen wekelijks bezig met Engelse woordjes, liedjes en spelletjes. Op deze manier werken we op De Klinker al vanaf jonge leeftijd aan een goede beheersing van de Engelse taal.

Geen geld voor een sport-, muziek- of een andere culturele vereniging of zwemles voor u kind(eren)? Neem contact op met de directie. De Klinker is intermediair van bovengenoemde jeugdfonds. U kunt ook bellen naar intermediair Alwin van Alphen, tel. 06-40924327 . Hij kan ook er voor zorgen dat u financieel geholpen wordt bij het betalen van het lidmaatschap/contributie, materialen en kleding.

Naast de tablets maken leerlingen gebruik van Chromebooks. Deze eenvoudige laptops worden in de beveiligde "G-Suite for Education omgeving" gebruikt voor het maken van werkstukken, presentaties en voor het oefenen met de digitale software. De Klinker was een van de eerste scholen in Nederland die met Chromebooks is gaan werken.

Via het ParnasSys ouderportaal heeft u gemakkelijk inzicht in de gegevens van uw kind. De Klinker gebruikt Parro als communicatiemiddel met alle ouder(s)/verzorger(s). Klik HIER voor de werkwijze.

De Klinker is een van 22 basisscholen in de regio waar - in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam - PABO studenten van leerjaar 1 tot met 4 een uitstekende leer- en werkplek kunnen vinden! Klik HIER voor de video met meer informatie. LIO-studenten kunnen altijd solliciteren.

De Klinker biedt MBO-leerplaatsen voor ondersteunende werkzaamheden op school aan. Klik HIER.

Stichting De Betrokken Spartaan organiseert op onze pleinen na schooltijd het project StreetRuleZ!: sport en spel voor de kinderen onder deskundige begeleiding van sportcoaches. Het project StreetRuleZ! biedt tevens Schiedammers vanaf 16 jaar de kans om een opleiding tot sportcoach te volgen op één van de D&S pleinen in hun eigen buurt. Anderzijds creëert het voor de kinderen in de Schiedamse wijken een veilige basis om structureel - gratis - te kunnen sporten.

Klik HIER voor het schema.

De Klinker is een ECO-school; aandacht voor duurzaamheid in hoofd, hart en handen!

Jaarlijks opteert De Klinker voor het EU-Schoolfruit programma. De Klinker ontvangt 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas!

De Klinker organiseert na schooltijd o.a. in samenwerking met muziekvereniging Harpe Davids muziekles voor blaasinstrumenten (dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet etc.). Ook wordt lessen gegeven voor viool en zang. Gekwalificeerde docenten geven dan les op diverse muziekinstrumenten. Voor meer inlichtingen, proeflessen of meespelen in een orkest.

  • Klik HIER voor de aanvraag voor meer informatie.
  • Klik HIER voor de website van de Klinkermuziekschool

Facebook en Twitter

Onze opvangmogelijkheden

Direct contact

​​School:​ 010-47095​01

Tussenschoolse opvang (TSO): 010-4709501

Voor-, naschoolse en peuter opvang Kindcentrum Klinker: 06-4​8277489

Evenementen De Klinker

CADEAU VOOR NIEUWE OUDER(S)/VERZORGER(S)

Wat een mooi en belangrijk moment: de eerste schooldag van uw kind! Voor uw kind, maar ook voor uzelf.

In dit tipboek voor ouders maken wij u wegwijs op de basisschool. Kom erachter wat uw kind de komende acht jaar zal meemaken. Jaren die ook op uw eigen leven veel invloed zullen hebben. Veel vragen zullen in dit boekje worden beantwoord, maar u zult misschien ook nog vragen houden. Stelt u ons die gerust!

Wij wensen uw kind en u (opnieuw) een fantastische basisschooltijd toe. En natuurlijk veel leesplezier.

Bovenaanzicht van de school en de sportvelden

Landelijk nieuws basisonderwijs

Openbare Daltonbasisschool De Klinker, Bernardus IJzerdraatsingel 1, 3123CC Schiedam-Woudhoek.

Diverse gegevens De Klinker

Afbeeldingen leerlingen

Op de media-uitingen van De Klinker worden alleen foto's/video's geplaatst van leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) toestemming hebben gegeven. Mocht u toch een afbeelding vinden die in deze niet juist is, dan kunt u dit melden via directie@klinkerschiedam.nl. De foto/video wordt dan direct verwijderd.

De Klinker is een van 26 basisscholen in de gemeente Schiedam.