JPPKK

Laman Web Rasmi JPPKK

Community College Management System

Sistem Pengurusan Pemilihan dan Pengambilan Pelajar Kolej Komuniti

Permohonan Tugas Rasmi di Luar Pejabat

Sistem Pengurusan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Sistem Pengurusan Data Penilaian Pelajar Kolej Komuniti

Sistem Permohonan Pelajar Kolej Komuniti

Sistem Pengurusan Data Latihan Industri Pelajar Kolej Komuniti

Sistem Pengurusan Pelajar Kolej Komuniti

Sistem Semakan Permohonan Kemasukan ke Kolej Komuniti

Sistem Pengurusan Data Aktiviti Pelajar Kolej Komuniti

Sistem Permohonan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Portal Pelajar Kolej Komuniti

Sistem Penilaian Kecekapan Prasarana

Polytechnic and Community Colleges Performance System

Sistem Bank Soalan Kolej Komuniti

Sistem Maklum Balas Pensyarah terhadap Kurikulum