กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอเเสดงความยินดี กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู ประจำปี พ.ศ.2565


รายงานการเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม (แบบออนไลน์) ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564


ภาพกิจกรรมค่ายอบรมภาวะผู้นำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพกิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล