กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอเเสดงความยินดี กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู ประจำปี พ.ศ.2565


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รายงานการเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม (แบบออนไลน์) ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564


ภาพกิจกรรมค่ายอบรมภาวะผู้นำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล