Kohti tulevaisuuden voimalaitosta energiatuotantoa

Kilpilahden Voimalaitos Oy

Kilpilahden Voimalaitos Oy (KPP) rakentaa uuden yhdistetyn lämpö- ja sähkövoimalan Nesteen ja Borealiksen tarpeisiin Porvoossa. Neste Oyj ja Veolia Energie International S.A. omistavat voimalayhtiöstä kumpikin 40 % ja Borealis AG 20 %.

Uuden voimalan höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotannon 30 megawattia. Voimalan kokonaisinvestointi on noin 400 miljoonaa euroa. Veolian operoiman laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 aikana.

Hankkeen ympäristöedut ovat merkittävät. Uusi voimala täyttää kaikilta osiltaan uusimmat ympäristövaatimukset, kuten Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin (IED) säännökset ja sen odotetaan pienentävän hiilidioksidipäästöjä noin 20 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Voimala on myös hyvä esimerkki resurssitehokkuudesta ja kiertotaloudesta, sillä 80 prosenttia voimalassa käytettävistä raaka-aineista (esim. asfalteeni) syntyy jalostamon ja petrokemian prosessien sivutuotteena.Voimalaitos valmistuu vuoden 2023 aikana