erityisen tuen areena


Täydennyskoulutusta opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

  • Erityisen tuen areena -hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä oppilaitosten sidosryhmien toimijoiden osaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja erityisen tuen toteuttamisessa ammatillisen koulutuksen aikana.

  • Osaamista kehitetään myös erityistä tukea tarvitsevien turvallisuuden ja hyvinvoinnin huomioimisessa.

  • Digitaalisten toimintatapojen pedagoginen hyödyntäminen huomioidaan kaikissa koulutuksissa.

  • Osallistujille tarjotaan maksutonta monimuoto- sekä verkkokoulutusta viidessä koulutuskokonaisuudessa.