Utis 

- Upplev naturen i skolan  


   Utbildning-Teamwork-Inspiration-Social inkludering

Välkomna till Utis hemsida! Här hittar du information om vår verksamhet i staden Jakobstads skolor. 

 Detta läsår har alla elever i f-5 Utis i någon form. De yngre klasserna får besök av Utis till skolan, åk 5 har ett äventyrligt program om sträcker sig över hela läsåret och åk 6 har möjlighet att välja Utis som tillvalsämne.  Fokus i verksamheten ligger på lärande utomhus och äventyrspedagogik. Vårt program är upplevelsebaserat och tangerar den allmänna läroplanen.  

Utöver verksamheten i skolor kan vi också ordna fortbildningsdagar i utomhuspedagogik samt TYKY-dagar för personalen. Bekanta er gärna med vårt material samt vår utiskalender på denna sida och tveka inte att kontakta oss om ni har frågor!

Mvh Kristoffer & Lina