นายถนอม เยี่ยมรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

เว็บสื่อกลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Jaturatpit-OnlineClassroom

บัญชีอีเมล (E-Mail) ของครูและบุคลากรโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

บัญชีอีเมล (E-Mail) ของนักเรียนโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเข้าร่วมกลุ่ม Facebok กลุ่มประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารแต่ละห้อง

การรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม) วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

แจ้งเลื่อนการรับ ปพ. 1 และ ปพ. 2 ไม่มีกำหนด

สรุปรายชื่อและจำนวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 2563

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ วันที่ 21-25 มีนาคม 2563

การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกลุ่มประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในแต่ละห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกลุ่ม FB แต่ละห้อง

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคน

ขอให้นักเรียนเข้ากลุ่ม Facebook ของห้องตนเอง

และห้องรวม ม.1-6 ของโรงเรียนไว้เพื่อสะดวกในการประชาสัมพันธ์

ในการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา COVID-19 นี้

กลุ่มรวม ม.1-6

กลุ่มห้อง ม.1/1

กลุ่มห้อง ม.1/2

กลุ่มห้อง ม.2/1

กลุ่มห้อง ม.2/2

กลุ่มห้อง ม.3/1

กลุ่มห้อง ม.3/2

กลุ่มห้อง ม.4/1

กลุ่มห้อง ม.4/2

กลุ่มห้อง ม.5/1

กลุ่มห้อง ม.5/2

กลุ่มห้อง ม.6/1

กลุ่มห้อง ม.6/2

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4

ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ขอให้นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4

ที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม มาในวันรายงานตัวนักเรียน

ในเวลา 09.00 - 11.00 น. (รวมถึงนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนในระดับชั้นอื่นๆในปีการศึกษา 2563 ด้วย)

โดยนำหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน ดังต่อไปนี้

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ

 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักเรียน 1 ฉบับ

 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 1 ฉบับ

 ปพ.1 ตัวจริง และถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ

 สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ

 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่พ่อหรือแม่) 1 ฉบับ

 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่พ่อแม่) 1 ฉบับ

 สำเนาวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถพิเศษ 1 ฉบับ

 ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-Net 1 ฉบับ

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ทางโรงเรียนขอจัดระเบียบการรับรายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1) ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ที่มาด้วย สวมหน้ากากป้องกันทุกคน

2) ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือ ซึ่งทางโรงเรียนมีบริการให้

3) นั่งรอตามที่นั่งที่ทางโรงเรียนกำหนด โดยมีระยะห่าง 1 - 2 เมตร

หมายเหตุ

1) หากชุดนักเรียนยังไม่ได้ซื้อให้ใส่ชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมารายงานตัว

2) หากไม่มารายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ


ประกาศข่าว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศการรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม)

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ในระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม)

สมัครเรียน ม.1 ได้ที่ :

https://forms.gle/XtN4ryxXHyNqqYBx7

สมัครเรียน ม.4 ได้ที่ :

https://forms.gle/24LZGy7EJVZ9FDDN7

การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศ และวันเปิดเรียนอย่างเป็นทางการรอประกาศใน

แฟนเพจ : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

FB : Jaturat Pittayakhom

และเว็บไซต์โรงเรียน www.jaturatpit.ac.th

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ครูวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

  • เบอร์โทรศัพท์ 089-721-4509
  • เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 044-185118-9

ประกาศข่าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563


ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 แจ้งเลื่อนการรับ ปพ. 1 และ ปพ. 2 ไม่มีกำหนด

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6

ปีการศึกษา 2562

แจ้งเลื่อนการรับ ปพ. 1 และ ปพ. 2 ไม่มีกำหนด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ พรก.ฉุกเฉิน

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง

www.jaturatpit.ac.th

แฟนเพจโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

FB : Jaturat Pittayakhom

ปล. หากมีข้อสงสัยสามารถอินบ๊อกสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ

FB : Chumsiri Takkatok

FB : Kru-Ing Kanjana

ประกาศข่าว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

สรุปรายชื่อและจำนวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ในระบบออนไลน์ ประจำวันที่ 21-25 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์

ประกาศการรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมได้ดำเนินการตามประกาศคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเลื่อนกำหนดการรับสมัครแบบปกติไปอย่างไม่มีกำหนด

และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมจึงได้ปรับเปลี่ยนช่องทางในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระบบออนไลน์โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกดที่ลิงค์ด้านล่าง เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2563

กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.1


กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.4


2) โรงเรียนจะแจ้งรายชื่อผู้สมัครโดย update ทุกวันหลังเวลา 18.00 น. (สรุปรายวันเริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2563)

ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน : www.jaturatpit.ac.th

แฟนเพจโรงเรียน : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

Facebook : jaturat pittayakhom


นักเรียนที่สมัครไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

*** หากสมัครออนไลน์แล้วไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียน)

*** สมัครออนไลน์ ยังไม่ต้องส่งเอกสาร หลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่กรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

*** สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและปฐมนิเทศจะประกาศผลในวันที่ 26 มีนาคม 2563

(ส่งเอกสารในวันมอบตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)

***ถ้ามีการเปลี่ยนเรื่องวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบตามลำดับ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ครูวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

  • เบอร์โทรศัพท์ 089-721-4509
  • เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 044-185118-9

ประกาศข่าว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 252

ประกาศผลการเรียนโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนในระบบออนไลน์ SGS โดยไม่ต้องมาดูที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา โรคโควิต- 19 โดยสามารถเข้าเช็คได้ที่ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ตามลิ้งค์นี้ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)

รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

สำหรับนักเรียนที่เช็คผลการเรียนออนไลน์

แล้วมีผล 0 ร มส ติดต่อยื่นคำร้องวันที่ 18 มีนาคม 2563

แก้ไขให้เสร็จภายใน 18-25 มีนาคม 2563


จำนวนผู้เข้าชม