มิ.ย. 17-6-64 วก.กระนวน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.PDF

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วิทยาลัยการอาชีพกระนวนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) จำนวน 2 อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

xพ.ย. 14-11-62 สอต.3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.pdf

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2562(เว้นวันหยุดราชการ) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2562 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ และเครือข่าย สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561 สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

บ.เอส.เอ.เอฟ.สเปเซียล สตีล จำกัด.pdf

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด

รับสมัครพนักงานด่วน

ช่างควบคุมเครื่องจักรในฝ่ายผลิต / ช่างประจำฝ่ายผลิต (หลายอัตรา) เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) วุฒิปวช. - ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป

-มีเบี้ยขยัน ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทางและประกันสังคม

สำนักกฎหมายธรรมนิติ.pdf

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งเลขานุการ เพศหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ