ต.ค.11-66ก.4ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร พนร.แนบ.pdf

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2566 (เฉพาะเวลาราชการ) 

 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่   เว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4