สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561 สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 สามารถดูรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

บ.เอส.เอ.เอฟ.สเปเซียล สตีล จำกัด.pdf

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด

รับสมัครพนักงานด่วน

ช่างควบคุมเครื่องจักรในฝ่ายผลิต / ช่างประจำฝ่ายผลิต (หลายอัตรา) เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) วุฒิปวช. - ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป

-มีเบี้ยขยัน ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทางและประกันสังคม

สำนักกฎหมายธรรมนิติ.pdf

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งเลขานุการ เพศหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ