BACALAUREAT

2021

Modele de subiecte de bacalaureat (competențe + probe scrise) pentru 2021: http://subiecte.edu.ro/2021/bacalaureat/modeledesubiecte/

Pregătire pentru bacalaureat cu profesori de la UVT (sâmbăta, online, folosind Google Meet): https://www.uvt.ro/educatie/ro/preuniversitar/pregatire-bacalaureat/

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2021, SESIUNEA IUNIE-IULIE

31 mai-4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D

23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00

6-9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale