#ENCONTRAT

OBXECTIVOS

O primeiro obxectivo é propoñer accións evanxélicas que axuden a unha vida mais feliz e plena seguindo o Evanxeo de Xesús, tal como reza no ideario do Centro Educativo.

O segundo obxectivo é dar a coñecer as actividades propostas ao longo do ano académico e levadas a cabo cos nenos, profesores, familias e persoal do Centro Educativo.

IMG_7390.HEIC

LOGROS

Valoramos o feito que toda a comunidade educativa estea implicada nas accións pastorais.

Outro logro a ter en conta é que os profesores, nenos e persoal de servicios participan de xeito de xeito interdisciplinar na preparación e consecución das accións propostas dentro de Centro Escolar.

E o terceriro logro é a formación específica do profesorado nas accións pastorais no entorno das emocións, da vivencia transcendente, nas novas metodoloxías neste campo.

BLOGUE DE PASTORAL

Este ano traballamos o valor....

#encontraT

Ano escolar 2021/2022

IMOS FACENDO CAMIÑO CON ZAQUEO E BUSCANDO PALABRAS COA LETRA T
IMG_7391.jpg
IMG_7398.jpg