เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2 สาขาวิชา แล้ววันนี้

Carousel imageCarousel image

รู้จัก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสาขางานซอฟแวร์ระบบสมองกลฝังตัว

เรียนง่าย เรียนสนุก มีอนาคต สร้างอาชีพ สู่โลก 4.0

เปิดรับสมัครแล้ว ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

พิเศษ มีทุนเรียนฟรี แต่จำนวนจำกัด รีบกันนะครับ :)

ยินดีกับ น.ศ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับภาค และรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมที่เข้าร่วม

วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม