JANTOKIA

MENUaren SALNEURRIA:

 • Ohikoa: 4,60€

 • Ez-ohikoa: 5,20€

ARDURADUNA: Julen Rotaetxe

Zita eskatzeko, telefonoz deitu 9:15etik 10:00etara 944759180

jantokia@intxixuikastola.net

PRECIO DEL MENU:

 • Habitual: 4,60€

 • Eventual: 5,20€

RESPONSABLE: Julen Rotaetxe

Para pedir cita, llamar de 9:15 a 10:00

944759180

jantokia@intxixuikastola.net


JANTOKIA - Tamar informazioa ikusi

Ikasturtea hasi da eta jangelako funtzionamendu egokia lortzeko arau batzuk errespetatzea ezinbestekoa denez, aldez aurretik idatziz emango dizkizuet:

 • Jantokian ohiko moduan bazkaldu ahal izateko, epeak bete behar dira. Ohiko moduan bazkaltzen hasteko epea arratsaldeko klaseak hasten direnean bukatuko da. Salbuespen bakarrak hauek dira: Epez kanpo matrikulatutako ikasleak (matrikulazio berriak) edo bi urteko ikasleei jantokia erabiltzen hasteko epea luzatzen zaiela.

 • Eusko Jaurlaritzak ezarritako ratioa bete ondoren ezin izango duen bazkalkide ez ohiko gehiagorik onartu, begirale nahikorik ez genuekeelako.

 • Fakturazioa hilaren lehenengo astean eta banketxetik egingo da (9 fakturazio, lehena urrian).

 • Eusko Jaurlaritzak onartu du egonaldiak, taldeko irteera didaktikoak eta azken txangoa deskontatzea eta horrela egingo da, dagokion hilabeteetan.

COMEDOR - Ver información de Tamar

Ha comenzado el nuevo curso y para conseguir un buen funcionamiento del comedor es necesario respetar las siguientes normas:

 • Para poder quedarse en el comedor como comensal habitual es necesario respetar los plazos. El primer día que empiezan las clases por la tarde se acaba el plazo para poder empezar a comer en el comedor como comensal habitual. Las únicas excepciones son las siguientes: alumnos matriculados fuera de plazo (matriculación nueva) o los alumnos/as de 2 años a los que se amplia la fecha de comienzo.

 • Una vez alcanzado el ratio marcado por Gobierno Vasco para adjudicar monitores, no se podrán aceptar comensales eventuales.

 • La facturación se hará mensualmente, la primera semana del mes por el banco o caja (en 9 cobros, la primera en octubre).

 • El Gobierno Vasco autoriza el descuento de las estancias programadas en granjas escuela, salidas didácticas del grupo/aula y la excursión de fin de curso, por lo que se descontará en la facturación correspondiente.

Eskola adinean elikadura-ohitura osasungarriak hartzen eta finkatzen laguntzeko gida.

https://bategin.alimentacionsaludable.eus/aholkuen-gida-eskola-adinean-elikadura-osasungarria-edukitzeko-2/


Guía elaborada para orientar la creación y afianzamiento de hábitos saludables en la edad escolar.

https://bategin.alimentacionsaludable.eus/guia-de-recomendaciones-para-una-alimentacion-saludable-en-edad-escolar/