Ni Romeus

Ni Julietes

CURS 2021-2022


Us presentem el projecte educatiu fet pel professorat de l'Institut la Talaia Ni Romeus Ni Julietes que pretén fomentar i fer visible la coeducació, la perspectiva de gènere i l’educació afectivosexual.

La finalitat principal és educar l’alumnat en la igualtat de gènere i la coeducació per tenir un centre on no tingui cabuda la discriminació per raó de gènere; i alhora es vol donar eines a l'alumnat per desenvolupar unes relacions afectives respectuoses, per poder prevenir, així, la violència masclista.

Objectius principals:

  • Preparar l'alumnat per a la vida afectiva i sexual basada en la igualtat de gènere i els drets humans.

  • Col·laborar en la construcció d'un model integral de persona, sense estereotips sexistes.

  • Contribuir des del nostre centre a fer efectiva la igualtat de gènere.

  • Prevenir totes les violències que tinguin origen en el masclisme i el sexisme.

  • Vincular explícitament la coeducació i la perspectiva de gènere al currículum de l'ESO.