pla d'ESTRATÈGIA

digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen al nostre centre per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. 

El nostre referent és el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. 


ESTRATÈGIA DIGITAL

Diagnosi

Objectius

Planificació

Avaluació i millora

CULTURA DIGITAL

Pla Comunicació Digital

Acollida digital

Desplegament Curricular

Canals de Comunicació

Xarxes Socials