Protocol emergències

Davant d’una situació d’emergència sanitària que requereixi aplicar tècniques de primers auxilis i administrar medicació:

1- Dirigir-se (o enviar a un alumne*) a la zona de consergeria/secretaria del centre i informar, preferiblement als conserges, de la situació d’emergència i del lloc on es troba la víctima. En cas de no haver conserges, cal comunicar aquesta informació a secretaria.

*RECORDEU: El professor/a no ha de deixar la víctima MAI sola.

2- El conserge/secretària comunicarà a través de la megafonia del centre la situació d’emergència, utilitzant la frase:

CODI DEA: aturada cardiorespiratòria (o pèrdua de consciència sense recuperació)

CODI Glucèmia: pèrdua de consciència en el cas d’alumnes diabètics.

CODI Agitació: crisis convulsives i epilèptiques

CODI Emergència: qualsevol altra situació que es consideri d’emergència

3- Totes les persones que tinguin els coneixements necessaris per resoldre aquestes situacions es dirigiran a la zona de consergeria/secretaria on seran informats per conserges/secretàries del lloc on es troba la víctima. La primera persona que arribi ha d’agafar el material necessari i dirigir-se al lloc indicat:

- La farmaciola d’urgències sempre (consergeria)

- La medicació adequada:

CODI Glucèmia: GLUCAGÓ (nevera del menjador)

CODI Agitació: DIAZEPAM (farmaciola fixa de consergeria)

- El DEA (despatx de direcció) si es tracta d’un CODI DEA.

El conserge/secretaria ho ha de supervisar-ho.

4- El conserge/secretària trucarà al 112 des d’un telèfon mòbil. Al mateix temps es dirigirà al lloc on es trobi la víctima i donarà la informació que li sigui requerida.

Resum protocols d'emergència