Projecte Aula Simulada

Introducció:

El projecte es basa en la creació d’una empresa virtual, capaç de generar tota la documentació comercial com si es tractés d’una empresa real.

S’estableix en una aula del centre, habilitada per aquest efecte, amb ordinadors, telèfon, material i equipament propi d’una oficina.

L’aula s’utilitza com a eina pedagògica per formar l’alumnat de manera pràctica i transversal en tasques administratives i gestió empresarial, utilitzant la simulació d’empreses com a metodologia d’aprenentatge (SEFED Simulació d’empreses amb finalitats educatives) i amb el suport de l’empresa LEDS-C4 de Torà

Que fem?

S’ha creat una empresa simulada en un aula , s’anomena La Segarra Light, S.L.S, amb la corresponen distribució de departaments i els recursos habituals d’una oficina.


Com funciona?

Aquesta empresa simulada que funciona com una empresa real:

-Compra i ven els seus productes en el nostre cas làmpades d’interior i exterior.

-Tenim relacions comercial amb altres empreses simulades d’altres instituts a nivell autonòmic, estatal i internacional.

-Comptabilització de totes les operacions-

-Control de tresoreria

-Pagament d’impostos

-Gestió dels recursos humans

-Màrqueting

Objectiu:

Intentar que l’alumne s’integri en un context similar al que es viu en el món laboral. Es donen relacions de treball, d’aprenentatge, d’entrenament a solucionar diferents situacions, tasques i processos de l’àmbit real amb la finalitat d’aconseguir les competències necessàries per a cada un dels llocs de treball que es pot trobar en una empresa a la vida real.

La Segarra Lights, SLS.pdf