ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

INSTITUT JOAN MIRÓ

Context: Dades bàsiques del centre

L’Institut Joan Miró està situat en un extrem de la ciutat de Cornellà a prop del nucli antic i atén l’alumnat dels barris situats per sota la via fèrria que fins ara dividia la ciutat. Els barris implicats són: Fontsanta, Fatjó, Centre, Riera i Almeda. La transformació d’aquesta part de la ciutat, impulsada per l’Ajuntament en els últims anys, ha estat espectacular i constitueix un exemple de creixement ordenat amb equipaments, espais verds, expansió del sector terciari i construcció de nous habitatges de qualitat. El nombre d’habitants no ha variat significativament però sí la qualitat de l’hàbitat. La ciutat té excel·lents comunicacions (transport públic i accés a la xarxa viària) i s’està transformant en centre de negocis amb àrees de nova creació (Almeda Park) i en centre d’oci i d’equipaments esportius. El coneixement que tenim de la ciutat és significatiu perquè fa molts anys que treballem en el centre i que mantenim relacions amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament i participem en les activitats que organitza.

Hi ha hagut un creixement important del nombre d’infants en aquesta part de la ciutat, la qual cosa va obligar les administracions educatives a abordar noves construccions escolars de primària (Escola Martinet i ampliació del Suris). Aquest creixement del nombre d’alumnes arriba a Secundària aquest any -2015- i també és remarcable que algunes de les construccions escolars de secundària existents a la ciutat necessiten una profunda remodelació (molts edificis són antics i altres es  van edificar durant els anys de la transició democràtica sense els mínims criteris de qualitat que avui regeixen). Ens referim bàsicament als Instituts Francesc Macià i Joan Miró.

El nostre centre té el seu origen l’any 1978, com a Institut de Batxillerat, i no va tenir una seu definitiva fins a l’any 1987. Per orígens i tradició el centre ha desenvolupat un estil propi que s’ha anat consolidant amb el pas del temps malgrat els canvis permanents que patim des de l’entrada en vigor de la LOGSE.

Rebem un alumnat de classe mitjana que té com a objectiu aprovar el Batxillerat per continuar estudis a la Universitat o a la F.P. de grau superior, i l’orientació del centre és afavorir aquests objectius. La gran majoria dels nostres alumnes aconsegueixen el títol de Graduat d’Eso (un 80% aproximadament) i la majoria continua estudiant Batxillerat en el nostre centre.

Quant a l'alumnat del centre consta de 480 alumnes a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), i 180 alumnes a Batxillerat, oferint els itineraris d'Humanístic-social i el científic-tecnològic.

El claustre està format per 60 professors i professores de diferents àmbits i departaments.

Infraestructura

El centre es compon de 18 aules-grup, 3 laboratoris, 1 taller, 2 aules de desdoblament, 1 aula polivalent, 1 biblioteca, 4 aules d'idiomes, 1 gimnàs i 2 pistes esportives.

El Centre disposa d'una xarxa sense fils i una de cable a totes les aules, desplegades pel Departament d'Educació. En l'actualitat es treballa a les aules amb els dispositius del PEDC que han arribat i a l'aula de Robòtica amb ordinadors de Sobretaula. Per pràctiques puntuals s'utilitzen uns ordinadors portàtils del Centre.

També disposa d'una dotació de robots de la marca Lego Mindstorm, propietat del Centre, per fer pràctiques de robòtica.

El manteniment d'aquests dispositius el realitza el Coordinador Digital amb l'ajut del Tècnic Preventiu i recolzat pel S.A.U. 

Pràctiques del centre d’ús i aplicació de la tecnologia

Al Centre es realitzen pràctiques dels diferents paquets d'ofimàtica; presentacions multimèdia online com Canva, Genially, Prezzi per realitzar exposicions dels projectes. També es realitzen pràctiques de programació i robòtica dintre de la matèria de Tecnologia; representacions gràfiques de funcions matemàtiques.

Programació per cursos:

Procés d'elaboració

Durant el curs 2021-2022 es va crear la Comissió per a l'estratègia digital amb 8 professors del claustre representant de diversos àmbits: llengües, àmbit científic-tecnològic, àmbit social i representació de l'equip directiu. Es reuneixen setmanalment per desenvolupar i implementar l'estratègia amb orientació i supervisió de la mentora digital.

Totes les tasques que es van elaborant dins la comissió es comparteixen amb la resta del claustre i de la comunitat educativa.