Tasques i materials del TR

Anota a la teva agenda les dates clau del calendari de TR, és imprescindible ser conscient del temps que pot comportar fer el treball; llegeix amb atenció la Guia Pràctica per fer un bon treball de recerca: serà el teu document de referència al llarg de tot el procés, sobretot abans de prendre qualsevol decisió.

Calendari i criteris d’avaluació. TR 2019/21
Guia pràctica per fer un bon TR - 20 consells.pdf

Llegeix la proposta de temes que t'han fet els teus professors. A l'hora de triar és important que el tema t’interessi personalment, que estiguis preparat per desenvolupar-lo, que encaixi amb la teva orientació futura, que les fonts o materials que empraràs siguin comprensibles i al teu abast i que dominis la metodologia que faràs servir.

Proposta de temes. TR 2019-2021

Un cop decidit quin tema faràs i si el faràs sol o en parella, omple la fitxa inicial Tria de modalitat i tema i lliura-la al teu tutor de grup. Se t'assignarà un tutor de TR i et trobaràs amb ell; abans de la trobada:

a) Escriu-li un correu electrònic presentant-te.

b) Crea una carpeta al Drive que es digui Treball de Recerca i comparteix-la amb el teu tutor. Serà l'espai de referència i d'emmagatzematge del teu TR.

c) Fes una recerca bibliogràfica inicial del teu TR: és molt útil localitzar un llibre imprès recentment (publicat de cinc anys ençà) sobre la matèria del teu TR. Busca’l al catàleg en línia de les biblioteques públiques: http://biblioteques.gencat.cat/bibliocat

d) Comença a decidir quina metodologia seguiràs (vegeu punt 5. de la Guia Pràctica per fer un bon Treball de Recerca). Tot plegat li ho hauràs de proposar al teu tutor de TR.

Per tal que et familiaritzis amb la fisonomia que haurà de tenir el teu TR escrit, entra en aquesta web de la UPF i consulta TR premiats (els trobaràs classificats per àmbits):

És important també consultar bons TR d'altres anys d'alumnes del centre. Fixa't en com és un bon resultat final:

El fet de ser pare.pdf
Annex. El fet de ser pare.pdf
Pol Blavia Cañet. La creativitat dels videojocs a l'abast de tothom. Hiroko Ohara. (2).pdf
Miriam Ghachem i Erika Galindo - Cuina molecular i tecnoemocional. pdf.pdf
Maryam Ishaque. Mètodes numèrics aplicats al disseny. Antonio Pinto Llona i Jordi Marquès Amor.pdf