Departament de Tecnologia

Aula de tecnologia

Professorat:

Marc Avià,

Mila Frechilla,

Carlos Gutiérrez,

Anna Martínez,

Lucía Ramis.


Presentació sobre la tecnologia

Espais per a dissenyar i fer els projectes de tecnologia:

  • Aula de tecnologia
  • Aula de projectes
  • 4 aules d'informàtica
  • Aules de grup