Servei d'Assessorament i Reconeixement Acadèmic de l'experiència professional

Què és el Servei d'Assessorament i de Reconeixement Acadèmic de l'Experiència Professional?

L' Assessorament i Reconeixement Acadèmic de l'Experiència Professional, és un Servei què ofereix l'Institut Camps Blancs, a demanda de les persones majors d'edat, que volen posar en valor i demostrar els coneixements adquirits a través de l'experiència laboral. Els aprenentatges reconeguts, es poden correspondre amb unitats formatives relacionades amb Cicles Formatius de Formació Professional.

Consulta la web del departament d'Educació

Carta de compromís 

OFERTA SERVEI ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT CURS 2024-2025


Durant el curs 2024-2025 es prestarà el servei d’Assessorament i Reconeixement acadèmic dels aprenentatges relacionats amb els següents cicles formatius: