3r B

SKETCHUP

1a Sessió (4 octubre 2018):

  • Video tutorial (Part 1) : https://www.sketchup.com/learn/videos/826
  • Què és sketchup?
  • Escollir plantilla
  • Dibuixar figures geomètriques bàsiques: línia, rectangle, cercle
  • Eines de navegació 3D: zoom, pan, orbit
  • Eina push/pull
  • punts significatius d'ajuda al dibuix: midpoint, edge, on face.....


2a Sessió (11 octubre 2018)


3a Sessió (18 octubre 2018)

 • 3D warehouse
 • Treball lliure de decoració de la casa
 • publicació d'imatges al SITE de cada alumne.