formació professional 


EL NOSTRE OBJECTIU, EL TEU FUTUR!


T’oferim una formació de qualitat basada en un treball per projectes, reptes i situacions estretament vinculades a la realitat professional. Volem que accedeixis al món laboral ben preparada i amb ganes d’aprendre al llarg de la vida per excel·lir professionalment. El teu futur ens importa i treballarem plegades perquè aconsegueixis allò que et proposis. Et proporcionarem les eines i els recursos necessaris per fer-ho possible i amb èxit.


Què és la Formació Professional per a nosaltres? 

És la millor manera per accedir al món professional preparades i amb una formació pràctica no només per les hores de formació en els centres de treball. A l’institut oferim un treball per projectes i reptes que vetllem estiguin el màxim de vinculats a l’entorn professional i professionalitzador. 

Treballem colze a colze amb les empreses i entorn per oferir el màxim de places en modalitat Dual.

I perquè volem oferir les majors oportunitats al nostre alumnat participem en els programes: Activa FP, Innova FP, Mobilitat Erasmus, Emprèn FP, Empresa FP i Orienta FP.