Traballando coa información

A alfabetización informacional é a capacidade de pensar de xeito crítico e emitir opinións razoadas sobre calquera información que atopemos e empreguemos. Dános poder, como cidadáns e cidadás, para acadar e expresar puntos de vista informados e comprometernos plenamente coa sociedade.

CILIP, 2018

Para pensar de xeito crítico e emitir opinións razoadas sobre calquera información precisamos:

  • buscar a información;

  • saber onde podemos atopala;

  • seleccionala, analizala e avaliala;

  • aprender a convertela en coñecemento;

  • comunicala.