Instruccions en cas d'error

La intranet està configurada per ser accessible unicament amb comptes corporatius de @iessesestacions.es

Posau el vostre usuari (exemple@iessesestacions.es) i contrassenya. Si hi ha un altre usuari, clicau a "Iniciar amb un altre compte d'usuari".

Si no recordau la contrassenya, contactau amb el Coordinador TIC o el cap d'estudis.

Clicau a l'enllaç situat a la part superior d'aquesta pàgina