Graffiti i street art,

un projecte d'art urbà

Treball de síntesi de 3r d'ESO_curs 2016/17

Servei Comunitari

En aquesta pàgina web hi trobareu tots els materials necessaris per a la realització del Treball de Síntesi de 3r. El tema del treball està relacionat amb el graffiti i l'art urbà, un projecte interdisciplinar que sorgeix de la necessitat de combatre les guixades i graffiti que, amb freqüència, es solen trobar a certes zones de Blanes i a parets públiques i privades de la població. Aquest és el resultat d'un projecte en col·laboració amb l’Ajuntament. A la seva base hi ha la necessitat de concienciar els joves de la població en la cura de l’entorn i el mobiliari urbà.

Les guixades que no respecten les àrees que es destinen a aquest tipus de manifestacions artístiques i que no responen a un criteri estètic desitjable, embruten la imatge dels nostres carrers i els converteixen en espais menys amables. Per tant, un dels eixos principals és el d’educar els joves en la sensibilitat i el respecte per l’entorn urbà.

La proposta és, en primer lloc, realitzar la pintura d'un mural treballat des de la matèria d'Educació Visual i plàstica, a una de les zones de Blanes més afectades per la pràctica de les guixades indiscriminades, sense criteri estètic i sense permís.

La realització d'aquesta pintura mural es combinarà amb el treball a l'aula dels continguts i conceptes estudiats al llarg del curs a totes les matèries. És per això que hem vinculat la pintura del mural amb propostes didàctiques i projectes d'aprenentatges que aprofiten el fil conductor de l'art urbà i el graffiti per a repassar, consolidar i aprofundir en els aprenentatges realitzats al llarg del curs.

Per altra banda, cal destacar que aquest Treball de Síntesi de 3r està inclòs dins el programa del Servei Comunitari, que té com a finalitat garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Els principals objectius del Servei Comunitari són: desenvolupar la competència social i ciutadana, fomentar el compromís social, generar esperit crític, estimular en la participació activa de l'alumnat en la comunitat i donar una resposta educativa a les necessitats emergents de la societat amb la finalitat d'intentar construir una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Enguany el TdS començarà el 7 de juny i finalitzarà el dia 15 juny amb les exposicions orals en què els alumnes hauran de presentar en grup la seva memòria del projecte i defensar-la mitjançant una exposició oral de 20 minuts com a màxim.

Esbós del mural que els alumnes de 3r de l'INS Serrallarga pintaran al carrer Santa Anna de Blanes.Presentació del projecte

Grups de treball

Distribució_grups_TdS_3r_definitiu.docx

Programació TdS

PROGRAMACIÓ TdS 3r_definitiu(1).docx

HORARI i AULES dels grups 1, 2, 3, 4, 5 i 6

GRUPS i AULES_A.docx
1-GRUPS DE TREBALL DE SÍNTESI_aules_professors_A.docx

HORARI i AULES dels grups 7, 8, 9, 10, 11 i 12

GRUP I ALES B.docx
1-GRUPS DE TREBALL DE SÍNTESI_aules_professors_B.docx

HORARI i AULES dels grups 13, 14, 15, 16, 17 i 18

GRUPS I AULES C.docx
1-GRUPS DE TREBALL DE SÍNTESI_aules_professors_C.docx

HORARI i AULES dels grups 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25

GRUPS I AULES D.docx
1-GRUPS DE TREBALL DE SÍNTESI_aules_professors_D.docx

DISTRIBUCIÓ DE GRUPS PER A LA PINTURA DEL MURAL

DISTRIBUCIÓ DE GRUPS PER A LA PINTURA DEL MURAL.docx

FONTS DE CONSULTA I INFORMACIÓ

(creades pels alumnes de 1r del CFGS de Publicitat i Màrqueting de l'INS Serrallarga)

Instagram: graffityday2017

Facebook: graffityday

Pàgina web: https://graffityday.wixsite.com/graffitiprincipalACTIVITATS INTRODUCTÒRIES (7/6/17)

ACTIVITAT_1. Per tal d’apropar-nos a l’univers de l’art urbà, realitzarem una cerca a la xarxa relacionada amb els tres àmbits artístics amb els quals treballarem al llarg del Treball de Síntesi. Aquests són: el graffiti, l’art mural i l’stencil.


TdS_activitats introductòries_1_alumne.doc


ACTIVITAT_2. A partir de la visualització del documental Style Wars, heu de respondre les preguntes d’un qüestionari relacionat amb el contingut del vídeo. Un cop hagueu contestat el qüestionari, haureu d’omplir la fitxa tènica de la pel·lícula i, per últim, redactar una sinopsi.

TdS_activitats introductòries_2_alumne.doc

ACTIVITAT_3. A continuació analitzareu el significat d’una selecció d’imatges trobades a espais urbans que contenen un missatge de protesta i malestar.

TdS_activitats introductòries_3_alumne.doc

ACTIVITAT_4. Des dels seus inicis el graffiti ha anat evolucionant fins a arribar a formes i estils molt complexes. Aquesta activitat us permetrà apropar-vos als principals estils d’aquest art urbà que podem trobar a qualsevol espai de les nostres ciutats.

TdS_activitats introductòries_4_alumne.doc

ACTIVITAT_5. El proper dia 9/6/17 ens visitarà en Jaume Pedrola, un escriptor de graffiti que ens explicarà la seva trajectòria professional i anècdotes interessants relacionades amb el món de l’art urbà. Així doncs, amb motiu de la seva visita, aprofitarem aquesta xerrada per a recordar i posar en pràctica tot el que sabem sobre l’entrevista informativa.

TdS_activitats introductòries_5_alumne.doc