llengües clàssiques

IES SANTA MARIA

FULLS DE PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

humanum errare est, divinum ignoscere

(Equivocar-se és humà, però ignorar l'equivocació, diví)