llengües clàssiques

IES SANTA MARIA

FULLS DE PRESENTACIÓ DE MATÈRIA

humanum errare est, divinum ignoscere