En aquest curs 22-23 el nostre centre, amb el vistiplau de la Direcció General de Planificació i Centres i l'afany de tot el claustre,  hem iniciat el camí per a que la nostra  comunitat educativa augmenti el seu gust per lectura. Dissenyant un pla amb lectures voluntàries, jocs de paraules i foment de la biblioteca com a eix vertebrador d'aquest ambiciós pla.