Polos Creativos  no IES San Mamede

Empregando o croma

Título: Os periféricos microinformáticos.

Alumnado participante: 1º FPB

Departamento: Informática.

Materia: Montaxe e mantemento de equipamentos microinformáticos.

Obxectivos:

Duración: 10 sesións.

Robótica aplicada na ESO

Título: Codeweek 2023 - Iniciación á Robótica Aplicada

Departamento: Informática

Materia: Educación Dixital

Alumnado participante: 3º ESO A e 3ºESO B

Obxectivos:

Duración: 4 sesións 

mBot con mBlock

Título: Programación de robots mBot Ranger 

Alumnado participante: Alumnado 2ºESO A/B 

Departamento: Tecnoloxía e Informática

Materia: Tecnoloxía e Dixitalización I 

Actividade colaborativa entre os departamentos de Tecnoloxía e Informática.

Obxectivos:

Duración: 6 sesión (50 minutos) 


Robótica aplicada en BACH

Título: Codeweek 2023 - Iniciación á Robótica Aplicada

Departamento: Informática

Materia: TIC I

Alumnado participante: 1º BACH

Obxectivos:

Duración: 4 sesións

Coñece ao mBot Ranger

Título: Coñecendo ao Ranger.

Alumnado participante: 2FPB

Departamento: Informática

Materia: Instalación e mantmento de redes de voz e datos.

Obxectivos

Duración: 2 sesións

CyberPi con mBlock

Título:

Alumnado participante:

Departamento:

Materia:

Obxectivos:

Duración:

Proceso de aprendizaxe por parte do profesorado.

Equilibrista de corcho

Título: Equilibrista de corcho

Departamento: Tecnología

Materia: Tecnología y Digitalización I

Alumnado participante: Alumnado 1ºESO A/B

Obxectivos:

Duración: 2 sesión (50 minutos)

Ponte con Pezas kapla

Título: Estructura triangulada resistente

Alumnado participante: alumnado 1ºESO A/B

Departamento: Tecnoloxía

Materia: Tecnoloxía e Dixitalización I

Obxectivos:

Descripción: A actividade está pendente xa que se esta intentando reparar a LEON 3D que hai no centro para poder imprimir as pezas de unión. Cando se consigan as pezas se hai tempo realizarase o proxecto co alumnado.

Duración prevista: 3 sesións.

Proceso de aprendizaxe e montaxe previa por parte do profesorado do proxecto.

Arduino

Título: Arduino e pensamento computacional

Alumnado participante: CM/CS

Departamento: Informática

Obxectivos:

Actividades:

Descripción: Uso básico de Arduino e pensamento computacional.

Duración prevista: 3 sesións.

Oculus VR2

Título: Oculus VR2

Alumnado participante: CM/CS

Departamento: Informática

Obxectivos:

Descripción: Configuración e emprego de dispositivos de realidade virtual, en concreto gafas Oculus VR2.

Duración prevista: 3 sesións.

Onde albergar o material

Á hora de seleccionar o espazo máis adecuado para albergar un material, é crucial considerar diversos factores que inflúen na eficiencia, seguridade e comodidade. 

Por unha banda está o taller de informática, ofrece unha serie de vantaxes significativas. En primeiro lugar, conta cunha infraestrutura deseñada específicamente para actividades relacionadas cos POLOS CREATIVOS, incluíndo mesas con suficiente espazo para equipos, conexións eléctricas accesibles e adecuadas condicións de iluminación. Isto facilita a manipulación e utilización do material de maneira eficiente. 

Por outro lado, a aula de tecnoloxía ofrece un entorno diferente pero igualmente viable para albergar o material. Estas aulas están normalmente deseñadas para promover a interacción e a experimentación con diversos dispositivos e ferramentas tecnolóxicas. Isto pode facilitar a integración do material con outros recursos dispoñibles na aula e fomentar a colaboración entre os estudantes. 

A escolla definitiva tamén dependerá do material que chegue ao centro xa que dependendo do seu volume escollerase un aula ou a outra.