Grupo de Traballo

Iniciación ao Internet das Cousas (IoT) para a docencia


Obxectivos

• Descubrir novos dispositivos IoT, recoñecer diferentes plataformas IoT e valorar a utilidade dunha API de acceso a datos.

• Analizar e avaliar a posibilidade de incorporar algunha das tecnoloxías implicadas en IoT na práctica docente a través dun proxecto real.

LoRaWan e LoRa

  • Sistema de comunicación, infraestrutura e arquitectura do mundo IoT.

Dispositivos

  • Dispositivos empregados durante o proxecto.

Comunicación entre Nodos. LoRa.

  • Proxecto inicial no que se pon en comunicación dous nodos por medio do sistema de radio LoRa.

Comunicación entre o nodo e TTN.

  • Proxecto base no que se envía datos a TTN a través do gateway.

Comunicación entre TTN e Ubidots.

  • Integración dos datos no servidor de apliacións Ubidots.

Equipo.

  • Integrantes do grupo de traballo do curso 2021/022.

Algunha pregunta?

Envía un correo a informatica@iessanmamede.com para obter máis información sobre o IoT