SECRETARIA

MATRICULACIÓ ESO 2021-2022

EN AQUEST LLISTAT SURT TOT L'ALUMNAT QUE HA TRIAT L'INSTITUT QUERCUS EN PRIMERA OPCIÓ.


PREINSCRIPCIÓ CFGM GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE 2021-2022

IMPORTANT


Les famílies que han fet la preinscripció a grau mitjà han de revisar les seves dades quan es publica la llista amb el barem provisional, i comprovar que la via d'accés i la qualificació s'ha validat correctament. Si no s'ha validat que adjuntin el document que acredita la qualificació durant el període de reclamació


EN AQUEST LLISTAT SURT TOT L'ALUMNAT QUE HA FET PREINSCRIPCIÓ A L'INSTITUT QUERCUS. CAL QUE REVISEU LES DADES


PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2021-2022

EN AQUEST LLISTAT SURT TOT L'ALUMNAT QUE HA FET PREINSCRIPCIÓ A L'INSTITUT QUERCUS. CAL QUE REVISEU LES DADESPREINSCRIPCIÓ GRAU SUPERIOR 2021-2022

CONDICIONAMENT FÍSIC

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

PREINSCRIPCIÓ PFI 2021-2022

AULIXIAR DE SERRALLERIA I CONSTRUCCIÓNS METÀL·LIQUES

TUTORIALS

ATENCIÓ AL PÚBLIC PER LA PREINSCRIPCIÓ (NOMÉS PER CASOS EXCEPCIONALS)

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA AL TELÈFON 938764556


Correu-e: secretaria@insquercus.cat

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

DE DILLUNS A DIVENDRES MATÍ DE 9:00 A 13:30

DILLUNS I DIMECRES DE 15:30 A 17:30