ABP A L'IES PORRERES

Benvinguts! Aquí trobareu tota la informació sobre l'aprenentatge basat en projectes que duim a terme a l'IES Porreres. Navegau pel menú superior per tenir més detalls.

El curs 2016/17 es va sol·licitar fer un Pla d'Innovació Pedagògica (PIP) pels cursos 2017/18 i 2018/19. Hem començat a implantar la metodologia d'aprenentatge basat en projectes el curs 2017/18 a 1r i 2n d'ESO fent els mateixos projectes als dos nivells.

Durant el curs 2018-2019 introduïm millores als projectes de 1r d'ESO i començam a fer el disseny i l'aplicació de nous projectes a 2n aprofitant totes les competències i destreses

Aquest canvi metodològic és una de les línies d'actuació del projecte de direcció de Joan Ramon Xamena .

En aquest pla hi participa gairebé tota la comunitat educativa de l'IES Porreres. Directament hi intervenen tots els alumnes de primer i segon d'ESO (225 alumnes), un equip de Disseny de perfils diferents (4 professors), un equip d'Aplicadors (13 professors) i la coordinadora. La resta d'alumnes i professorat del centre també col·labora de forma més directa o indirecta. A més, de forma puntual comptam amb la participació d'entitats, associacions i ajuntaments. I de forma més significativa demanam la participació de les famílies per poder dur a terme tasques col·laboratives centre-família-entorn.

El nostre centre forma part de la Xarxa d'Instituts Connectats pel Canvi.