ABP A L'IES PORRERES

Benvinguts!

Aquí trobareu tota la informació sobre l'aprenentatge basat en projectes que duim a terme a l'IES Porreres.

Seguiu-nos a Instagram

El curs 2016/17 es va sol·licitar fer un Pla d'Innovació Pedagògica (PIP) pels cursos 2017/18 i 2018/19.

Hem començat a implantar la metodologia d'aprenentatge basat en projectes el curs 2017/18 a 1r i 2n d'ESO fent els mateixos projectes als dos nivells.


Durant el curs 2018-2019 introduïm millores als projectes de 1r d'ESO i començam a fer el disseny i l'aplicació de nous projectes a 2n aprofitant totes les competències i destreses

Aquest canvi metodològic és una de les línies d'actuació del projecte de direcció de Joan Ramon Xamena .

En aquest pla hi participa gairebé tota la comunitat educativa de l'IES Porreres. Directament hi intervenen tots els alumnes de primer i segon d'ESO (225 alumnes), un equip de Disseny format per professorat de perfil diferents , un equip d'aplicadors (13 professors) i la coordinadora . La resta d'alumnat i professorat del centre també col·labora de forma directa o indirecta.

A més, de forma puntual comptam amb la participació d'entitats, associacions i ajuntaments. I de forma més significativa demanam la participació de les famílies per poder dur a terme tasques col·laborat ives centre-família-entorn.

Iniciam el curs 2019-2020 amb la mateixa estructura i els mateixos projectes a primer i a segon d'ESO. Realitzam 3 hores setmanals ( dues dimecres i una dijous).

Som un equip de professorat amb 6 aplicadors i 2 professors +1 a primer

A segon 6 professors i 1 professor +1

L'equip de disseny segueix format per 4 professors que actuen també de +1 a primer i segon .

La novetat d'aquest curs és la realització d'ABP a tercer d'ESO. Només una hora setmanal, l'equip de disseny serà el professorat aplicador. Se treballarà un tema que serà tractat per tot el professorat que participi al curs de formació de centres. També obert a tot el professorat del claustre que hi vulgui col·laborar.