informes

Vos presentem tots els informes que genera automàticament el software Weatherlink.

En els arxius dels "dos últims dies" i de "l’última setmana" estan continguts tots els paràmetres que podem registrar. En els resums ja sols figuren aquells més importants. Per tant, si necessiteu algun dato d'algun dia i hora concreta contacteu amb nosaltres.

Resum pluges anuals (actualitzat 4/05/2022)

Resums anuals