informes

Vos presentem tots els informes que genera automàticament el software Weatherlink.

dos últims dies última setmana

resum mes actual resum mes anterior

resum enguany resum any anterior

resum i gràfics mensuals

En els arxius dels "dos últims dies" i de "l’última setmana" estan continguts tots els paràmetres que podem registrar. En els resums ja sols figuren aquells més importants. Per tant, si necessiteu algun dato d'algun dia i hora concreta contacteu amb nosaltres.

Resum pluges anuals

Actualitzat el 13/07/2018

Resums anuals