informes

Vos presentem tots els informes que genera automàticament el software Weatherlink.

En els arxius dels "dos últims dies" i de "l’última setmana" estan continguts tots els paràmetres que podem registrar.  En els resums ja sols figuren aquells més importants.  Per tant, si necessiteu algun dato d'algun dia i hora concreta contacteu amb nosaltres.

Resum pluges anuals (actualitzat 13/09/2023)

Resums anuals