Departament de Filosofia

IES MADINA MAYURQA

Professors del Departament curs 2017-2018 i cursos que imparteix:


    • Joan Carles Alzamora (Cap del Departament). (jcalzamora@iesmadinamayurqa.net)

Història de la Filosofia: 2A, 2B, 2C, 2D BATX

Psicologia: 2CD BATX

Valors ètics: 4A ESO


    • Ramón Paramio

Filosofia: 1A, 1B, 1C, 1D BATX

Valors ètics: 4B, 4CE ESO

Valors ètics: 3CE, 3A ESO

Valors ètics: 2A ESO

Valors ètics: 1A, 1C ESO


    • David Garcia

Filosofia: 4tBCDE ESO

Valors ètics: 4C ESO

Valors ètics: 3DE, 3B ESO

Valors ètics: 2C, 2B ESO

Valors ètics: 1D, 1B ESO


    • Mercedes López (Departament d'Orientació)

Psicologia: 2AB BATX