Geografia i Història

Pàgina del Departament de


Ciències Socials

____________________________

Geografia i Història

____________________________________________________


IES Madina Mayurqa


Professorat del departament. Curs 2018-2019

SEGUI COLL, ALEXANDRE. Tutor 2n Batx B, Ha. d'Espanya de 2n de Batx., 4rt d'ESO.

BOSCH CONTESTÍ, RAFEL. Tutor 4rt d'ESO C, 4rt. d'ESO, Ha. de l'Art de 2n de Batx.

PALMER FERRER, MATEU. Tutor 2n d'ESO D, 2n i 3r d'ESO, Coordinador de centres adscrits.

JUAN MARTORELL, AINA. 1r i 4rt d'ESO, 1r de Batxillerat

JOVER COMAS, FERRAN. 1r i 3r d'ESO, Cap de Departament.

Socials21 és la pàgina de Ferran Jover on trobaràs recursos i materials per les CCSS
Aquesta web està creada amb finalitats únicament educatives, sense ànim de lucre, al servei de l'alumnat i del seu aprenentatge. Utilitza materials d'elaboració pròpia i recursos d'altres webs. En cas d'utilització indeguda d'imatges o continguts que vulnerin la llei de protecció o drets d'autor, demanen disculpes per la seva utilització inadvertida i preguem es completi el formulari que figura a continuació per procedir a la immediata rectificació o cancel·lació dels continguts.
-Sol·licitud de retirada o rectificació -


IES Madina Mayurqa

Departament de Ciències Socials

Site mantingut i creat per Ferran Jover