Geografia i HistòriaDep. de Ciències Socials de l'IES Madina Mayurqa

Professorat del departament el curs 2016-2017

MARTINEZ MOLINOS, BRUNO

TUTOR 2 BATX C

SANCHEZ CARBAJO, MARIA ELENA

PALMER FERRER, MATEU

Coordinador de centres adscrits

TUTOR 1 ESO C

JOVER COMAS, FERRAN

Cap de departament

Socials21 és una pàgina amb recursos i materials per les CCSS